Federale ombudsman krijgt recordaantal klachten over werkloosheiduitkeringen

De federale ombudsman heeft vorig jaar een recordaantal klachten over de werkloosheidsuitkeringen ontvangen. Dat blijkt uit zijn jaarverslag. Bij het begin van de lockdown voerde de regering een systeem van tijdelijke werkloosheid in, wat heeft geleid tot een enorme toename van de aanvragen. De meeste klachten bij de federale ombudsman blijken te gaan over de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, die enige moeite had om de vele aanvragen verwerkt te krijgen.

Bij de federale ombudsman kan je terecht met klachten over de federale administraties. Eigenlijk gaat het om twee ombudsmannen: een Nederlandstalige en een Franstalige. Steeds meer mensen doen een beroep op de ombudsman: in 2020 opende hij 7.544 nieuwe dossiers, 10 procent meer dan in 2019 en 20 procent meer dan een jaar voordien.

De toename heeft vooral te maken met de coronacrisis, waardoor meer mensen immers in contact met de overheidsdiensten kwamen. Burgers maakten zich vooral zorgen over de te lange tijd die overheidsdiensten vaak nodig hebben om op hun vragen te antwoorden. In 85 procent van de gegronde klachten kon de ombudsman een oplossing vinden.

Klachten over sociale zaken vormen traditioneel een groot aandeel van de klachten bij de ombudsman. In 2020 toonde dat cijfer een forse groei. Dat heeft vrijwel volledig te maken met de bijna 1.300 klachten over de werkloosheidsuitkeringen - een gevolg van de tijdelijke werkloosheid die de regering bij het begin van de pandemie invoerde om de economische schok van de crisis te dempen.

De digitalisering versterkt bepaalde ongelijkheden

Federale ombudsman

Veel mensen dienden hun aanvraag in bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. De meeste klachten slaan op die instelling, al steeg ook het aantal klachten over de vakbonden, die ook fungeerden als uitbetalingsinstelling. Wel is het zo dat driekwart van de klachten via bemiddeling werd afgesloten.

De ombudsman waarschuwt dat door de coronacrisis de toegankelijkheid van de openbare diensten enorm onder druk staat. Fysiek contact is onmogelijk geworden en veel procedures verlopen nu online. "De digitalisering heeft de procedures voor sommigen vergemakkelijkt, maar is voor anderen een drempel voor de toegang tot hun rechten geworden. Ze versterkt ook bepaalde ongelijkheden", aldus de ombudsman. 

Meest gelezen