Belga

Leuvense huisartsen gaan 800 mensen thuis vaccineren: "Mensen met verlamming of psychische stoornis"

In Leuven gaan vanaf volgende week 150 huisartsen op pad om 800 Leuvenaars thuis te vaccineren tegen het coronavirus. Het gaat om mensen die niet in het vaccinatiecentrum geraken omdat ze niet goed te been zijn, of omdat ze een angststoornis hebben waardoor ze zich niet durven te verplaatsen. 

Karolien De Ceulaer is huisarts en werkt in een Leuvense groepspraktijk. Zij is een van de 150 huisartsen die vanaf volgende week mensen thuis gaat vaccineren. "Sommige mensen zijn echt heel slecht te been waardoor het een calvarietocht wordt om naar het vaccinatiecentrum in de Brabanthal te komen", zegt dokter De Ceulaer. "Denk maar aan mensen die verlamd zijn, maar ook psychiatrische patiënten, zoals mensen met een angststoornis die zich niet durven te verplaatsen." 

Stand-by

"Wij zijn een groepspraktijk met vijf artsen en twee artsen in opleiding", vertelt De Ceulaer. "Wij hebben dus een grote patiëntenpopulatie en daarvan gaan wij er 50 thuis vaccineren. Dat is dus eigenlijk niet zoveel. Maar het betekent wel extra werk en organisatie. We moeten bekijken wie welke patienten gaat bezoeken. En we moeten ook stand-by zijn als de vaccins geleverd worden, want die moeten binnen de zes uur gezet worden." 

De huisartsen die thuis gaan vaccineren, kunnen de vaccins ophalen in het vaccinatiecentrum in de Leuvense Brabanthal. "Wij halen die om 11 uur in de voormiddag op met onze eigen koelbox", vertelt De Ceulaer. "En dan rijden we er onmiddellijk mee naar de patient om het vaccin te zetten." 

De huisartsen zullen op drie weken tijd 800 mensen gevaccineerd hebben. 

Meest gelezen