Vooruit-voorzitter Conner Rousseau voert druk op: "Geen loonsverhoging? Dan ook geen dividend" 

Conner Rousseau, de voorzitter van Vooruit (voormalig SP.A), kan er geen vrede mee nemen dat de lonen de komende twee jaar maar met maximaal 0,4 procent zouden stijgen. Hij dreigt ermee dividenduitkeringen voor aandeelhouders te blokkeren. Rousseau voert daarmee de druk binnen de regering op, nu het loonoverleg tussen de sociale partners compleet geblokkeerd zit. Bij de liberale regeringspartijen is alvast te horen dat het idee van Rousseau "onuitvoerbaar plat populisme" is.

Het loonoverleg tussen de sociale partners is eerder deze week helemaal vastgelopen. De werkgeversorganisaties houden vast aan een maximale loonsverhoging van 0,4 procent (bovenop de index) zoals berekend is op basis van de loonwet, de vakbonden willen meer.

Door het afspringen van het loonoverleg ligt de bal nu in het kamp van de federale regering. Conner Rousseau, voorzitter van regeringspartij Vooruit, pleit daarbij openlijk voor een loonsverhoging van meer dan 0,4 procent, zeker in sectoren die het tijdens de coronacrisis goed gedaan hebben. Anders dreigt hij ermee de dividenduitkeringen voor aandeelhouders te blokkeren, op basis van de loonwet van 1996.

"Ik krijg aan de kassierster in de supermarkt niet uitgelegd dat daar winst gemaakt wordt, dat de aandeelhouders daar dividenden zouden uitgekeerd krijgen en dat er voor haar geen loonsopslag in zit. Dat is niet rechtvaardig. Ik hoop dat er nog een akkoord uit de brand kan gesleept worden. Maar laat het een duidelijk signaal zijn: als er écht voor die mensen geen loonsopslag in zit, dan zullen wij zeggen dat er geen dividend kan uitgekeerd worden", aldus Conner Rousseau.

Hoe zo'n blokkering op uitkering van dividenden concreet zou moeten worden uitgevoerd en hoe de eventuele gevolgen ervan zouden worden aangepakt, moet Rousseau naar eigen zeggen nog bekijken. "Het is geen evidentie. Maar het is ook niet evident om tegen mensen te zeggen dat zij niets krijgen en dat het allemaal gaat naar de aandeelhouders."

(bekijk hier de reactie van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau en lees verder onder video)

Videospeler inladen...

"Georkestreerde actie binnen de socialistische familie"

In elk geval voert Vooruit-voorzitter Conner Rousseau met zijn uitspraak de druk erg op, vooral op de liberalen binnen de regering. Ook de Franstalige socialisten van de PS sluiten zich daarbij aan. "Dit is duidelijk een georkestreerde actie binnen de socialistische familie. Ik hoor ook binnen de regering dat dit voor de Vivaldi-coalitie een zeer vervelend moment is",  analyseert VRT-Wetstraatjournalist Pieterjan De Smedt. 

"Dit is waar de oppositie op had gehoopt; namelijk dat zodra de coronadossiers een beetje naar de achtergrond gaan, de tegenstellingen helemaal naar boven zouden komen. De inzet is groot. Dit is een zeer gevoelig, geladen dossier."

(Bekijk de analyse van Pieterjan De Smedt in "Terzake" en lees verder onder video):

Videospeler inladen...

Liberalen versus socialisten

Binnen de federale regering zelf roert intussen ook minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) zich. "Als er geen marge is voor een serieuze coronapremie en geen discussie mogelijk is over het minimumloon, zal er ook geen marge zijn voor dividenden en de lonen van de CEO's", reageert hij op een tweet van Open VLD-voorzitter Lachaert. De voorzitter van de Vlaamse liberalen had in die tweet gezegd dat de vakbonden hun achterban "realistische verwachtingen moeten schetsen".

De voorzitter van de Franstalige liberalen van MR laat in een tweet dan weer verstaan dat er volgens hem geen wet is die de uitkeringen van dividenden automatisch regelt en dat er voor een dividendenmatiging al zeker geen akkoord is binnen de regering. "We blokkeren de salarissen niet, we beschermen de werkgelegenheid en garanderen de competitiveit van de economie", aldus Georges-Louis Bouchez in een reactie op de tweet van de Franstalige socialist Dermagne. Bouchez verdedigt daarmee de loonnorm, net als zijn Vlaamse collega Lachaert.

De socialisten staan onder enorme druk van de PVDA en de vakbonden. 1 mei komt er ook aan. Dat maakt dat het een echte cocktail wordt voor de socialisten

VRT-Wetstraatjournalist Pieterjan De Smedt

Een klassieke tegenstelling tussen de liberalen en de socialisten dus. Ook Peter Mertens, voorzitter van de uiterst linkse PVDA, mengt zich in het debat en blaast in de nek van de socialisten. Hij noemt een dividendenstop "een goede, sociale maatregel". Zo'n matiging van de dividenden kan in theorie op basis van artikel 14 van de loonwet van 1996. "Maar in 25 jaar tijd is dat artikel nooit toegepast, ook niet onder socialisten. De druk van de sociale beweging en de opmars van de PVDA doen de lijnen bewegen", stelt PVDA-voorzitter Mertens.

"Onuitvoerbaar plat populisme"

Om het artikel rond de dividenden (zoals Rousseau oppert) uit te voeren, is er een akkoord nodig binnen de ministerraad. MR-voorzitter Bouchez wees er al op dat dat akkoord er niet is. Met de liberale partijen in de regering zal dat er ook niet komen." Het is niet het moment om een opbod te doen met de populisten die ons de afgrond inrijden", schrijft Bouchez op Twitter.

Open VLD-voorzitter Lachaert zei vanmorgen in "De ochtend" op Radio 1 dat er binnen de kern van de ministerraad zelfs een akkoord is om vast te houden aan de 0,4 procent. De liberalen noemen de uitspraken van Vooruit-voorzitter Rousseau "onuitvoerbaar plat populisme".  

Meest gelezen