Alle Vlaamse leerlingen mogen vanaf 10 mei weer voltijds naar school, ook meerdaagse schooluitstapjes weer toegelaten 

Alle Vlaamse leerlingen mogen vanaf 10 mei weer voltijds naar school. Dat zijn Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de onderwijskoepels en de vakbonden overeengekomen, na overleg met virologen. Ook meerdaagse schooluitstappen zullen nog dit schooljaar weer kunnen. De bonden, erg bezorgd om de veiligheid, wijzen er echter op dat terugkeren naar voltijds contactonderwijs geen verplichting is en scholen zelf moeten kunnen beslissen of ze weer volledig opengaan.

Vanaf 10 mei zal het in heel wat Vlaamse scholen weer wat drukker zijn dan leerkrachten, leerlingen en personeel de voorbije maanden gewend waren. Vanaf die dag mogen alle leerlingen van de 2e en 3e graad van het secundair onderwijs weer voltijds les krijgen in de klas zelf.

Het gaat in totaal over zo'n 300.000 leerlingen. Sinds november moesten zij halftijds afstandsonderwijs volgen. Over anderhalve week mogen echter alle leerlingen weer aanwezig zijn op school. De leerlingen van het basisonderwijs en van de 1e graad secundair konden al langer voltijds naar school.

Scholen die liever nog afstandsonderwijs geven, zullen dat echter wel nog kunnen. De nieuwe maatregel is geen verplichting, maar "een mogelijkheid", klinkt het. "Scholen zijn zelf het best geplaatst om de lokale situatie en de lokale noden het best in te schatten." Minister Weyts benadrukt wel dat dat alleen kan als het echt nodig is, het is niet de bedoeling om het preventief te doen.

"Moeilijke beslissing, maar heel blij", bekijk hier de eerste reactie van minister Weyts:

Videospeler inladen...

Leerkrachten hebben het beste gemaakt van het afstandsonderwijs, maar niets kan het contactonderwijs helemaal vervangen

Mentaal te zwaar

Ondanks de nog altijd slechte coronacijfers is de beslissing waar veel leerlingen ongetwijfeld naar uit keken dus toch genomen. De druk om de scholen opnieuw volledig te openen, nam alsmaar toe omdat duidelijker werd dat het afstandsonderwijs voor veel leerlingen niet goed werkt.

"Leerkrachten hebben het beste gemaakt van het afstandsonderwijs, maar niets kan het contactonderwijs helemaal vervangen", schrijven de minister en de onderwijspartners in een persbericht. "De situatie weegt na al die maanden mentaal op veel leerlingen en leerkrachten."

De school moet geen zorginstelling worden, maar de school gewoon school laten zijn, maakt al een wereld van verschil

Lieven Boeve, Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Bekijk hier een bijhorende reportage uit "Het journaal" (en lees voort onder de video):

Minister Weyts pleitte er zelf al langer voor om de scholen weer volledig te openen en is dan ook heel blij met deze beslissing. "Het was een moeilijke beslissing want je weet dat de cijfers in goede zin evolueren maar niet in die zin die we allemaal gehoopt hadden. Maar anderzijds telt ook het welzijn van kinderen en jongeren mee, de prioritaire doelgroep."

Ook Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, was er voorstander van en reageert tevreden. Ook hij erkent dat de cijfers "niet zo fantastisch zijn", "vandaar dat we wat extra tijd kopen en pas op 10 mei beginnen". Boeve wijst er op dat die week een korte week is, met enkele vrije dagen in. Daarna volgt al snel de examenperiode.

Boeve hoopt dat leerkrachten nu vooral zullen kunnen vaststellen hoe het met de eventuele leerachterstand gesteld is. Maar ook met het welbevinden van de leerlingen. "Het gaat inderdaad niet zo goed met een heel aantal leerlingen." Voltijds onderwijs moet een antwoord bieden, hoopt Boeve. "De school moet geen zorginstelling worden, maar de school gewoon school laten zijn, maakt al een wereld van verschil", meent hij.

Beluister het interview met Lieven Boeve in "De wereld vandaag":

Zelftests voor leerkrachten

Om de scholen toch zo coronaveilig mogelijk te houden, benadrukken de minister en het onderwijsveld dat een hele reeks maatregelen van kracht blijft. Er moet bijvoorbeeld maximaal verlucht en geventileerd worden. Vergaderingen van personeel mogen ook enkel digitaal plaatsvinden en mondmaskers zijn nog altijd verplicht, ook voor wie al gevaccineerd zou zijn.

Vanaf half mei zouden er ook zelftests voor leerkrachten beschikbaar zijn. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) gezegd in het Vlaams Parlement. "Het facilitair bedrijf doet er alles aan om dat te kunnen halen tegen midden mei", zei Beke. In afwachting stelt de minister sneltests van de Vlaamse overheid ter beschikking van het onderwijs.

Bekijk hier de toelichting van minister Beke in het Vlaams Parlement:

Videospeler inladen...

De veiligheid in de scholen en met name voor het onderwijspersoneel is iets wat de vakbonden al lange tijd benadrukken. Ook al hebben ze begrip voor leerlingen die het moeilijk hebben en vinden ook zij afstandsonderwijs niet de ideale manier van les geven, ze blijven zich zorgen maken om de veiligheid in de scholen.

Zowel Nancy Libert van de socialistische bond ACOD als Koen Van Kerkhoven van de Christelijke Onderwijscentrale (COC) benadrukt dan ook dat scholen niet verplicht zijn om op 10 mei volledig te openen. "Eerst moet een risicoanalyse gebeuren om te kijken of dat wel kan en of het organisatorisch mogelijk is", zegt Libert. "Het personeel moet daarbij inspraak hebben."

We gaan 8 precaire weken tegemoet, de cijfers zijn verre van geruststellend, we hopen dat dit verhaal niet misloopt 

Koen Van Kerkhoven, christelijke onderwijsvakbond COC

Libert en Van Kerkhoven verwachten ook dat er zeker scholen zullen zijn die niet meteen op voltijds contactonderwijs zullen overschakelen. Ze drukken allebei de hoop uit dat die scholen daar niet op afgerekend zullen worden door de koepels en de overheid.

Beiden houden hun hart vast. "We gaan 8 precaire weken tegemoet", stelt Van Kerkhoven. "De cijfers zijn verre van geruststellend. We hopen dat dit verhaal niet misloopt en er niet opnieuw geschakeld moet worden. Want dat zou echt problematisch zijn."

Binnenlandse uitstapjes vanaf juni

Ook meerdaagse binnenlandse schooluitstappen in de eigen klasgroep zullen vanaf 1 juni weer toegelaten zijn. De minister en de onderwijspartners raden de scholen wel aan om die liefst zo laat mogelijk in juni te organiseren.

Ze vragen leerlingen ook om zoveel mogelijk collectief vervoer te vermijden en de buitenschoolse activiteiten voorlopig nog altijd te beperken tot 1 hobby. Aan de "brede samenleving" wordt dan weer gevraagd "om de regels strikt na te leven, uit solidariteit met het onderwijs".

In het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs verandert er voorlopig niets. Zij blijven werken volgens de veiligheidsmaatregelen van code rood. Wat het hoger onderwijs betreft, bekijkt Weyts of er nog voor de examens extra les op de campus kan worden georganiseerd. Momenteel is dat beperkt tot één hele of twee halve dagen per week.

"Op toffe manier zwaar jaar afsluiten"

De Vlaamse Scholierenkoepel reageert opgetogen "dat er na lang aandringen een duidelijk signaal wordt gegeven in het belang van scholieren". "Dit is een goede zaak voor het welbevinden én de leerkwaliteit", reageert voorzitter Louis Notte. "Er zal ook aandacht moeten zijn voor het onthaal van leerlingen die toch bang zijn in de huidige situatie." 

Ook de buitenschoolse uitstapjes worden verwelkomd. "Dat er opnieuw meer perspectief komt voor activiteiten buiten school geeft hoop dat we op een toffe manier dit zware jaar kunnen afsluiten."

Meest gelezen