Vergunning voor nieuw fietspad of nieuwe verkaveling aanvechten? Binnenkort wordt het veel moeilijker 

Een vergunning voor pakweg de aanleg van een nieuw fietspad, een nieuwe verkaveling of de kap van een bos aanvechten? Dat zal, als het van de Vlaamse regering afhangt, alleen nog maar kunnen als je rechtstreekse schade ondervindt. "Het is nodig om de regels aan te scherpen om zo eindeloze procedureslagen te vermijden", klinkt het bij de bevoegde minister Zuhal Demir (N-VA). "Burgers die willen opkomen voor het algemeen belang worden monddood gemaakt", klinkt het bij oppositie en milieuorganisaties.

"Vlaanderen bemoeilijkt milieuprotest", kopt de krant De Morgen vandaag. Waarover gaat dit? De Vlaamse regering wil de regels rond het aanvechten van milieuvergunningen aanscherpen. Concreet wil minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) twee zaken veranderen. Eerst en vooral zal alleen wie rechtstreekse schade ondervindt nog een vergunning kunnen aanvechten. Ten tweede zal het ook nodig zijn om van bij het begin van de procedure meteen alle juridische argumenten op tafel te leggen.

"Iedereen vindt dat projecten in Vlaanderen veel te traag op gang komen en dat er veel te lange procedureslagen zijn", aldus minister Demir op Radio 1. "Het is dus maar logisch dat je alleen een vergunning kan aanvechten als je een concreet eigen belang hebt en dat je meteen alle juridische argumenten naar voren schuift."

Bekijk hieronder de reportage uit "Terzake" en lees voort onder de video:

Videospeler inladen...
Iedereen vindt dat projecten in Vlaanderen, zoals bijvoorbeeld de aanleg van fietspaden, veel te traag op gang komen.
Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving (N-VA)

Burgers buitenspel?

De regeringspartijen keurden het voorstel gisteren goed in de bevoegde commissie van het parlement, oppositiepartijen Vooruit en Groen stemden tegen. "Het klopt dat procedures korter moeten, maar dit mag niet gebeuren op de kap van inspraak van burgers", aldus Mieke Schauvliege van Groen. Ook milieuorganisaties zijn niet te spreken over de regeringsplannen.

"Door dit voorstel zou je je als burger enkel kunnen verzetten tegen de kap van bomen als je naast die bomen woont", klonk het bij Erik Grietens van de Bond Beter Leefmilieu. "Dat vinden we te verregaand." Hetzelfde horen we bij Groen: "Dit voorstel ontneemt burgers die willen opkomen voor het algemeen belang, het recht om naar de rechter te stappen", aldus Mieke Schauvliege. 

Dit voorstel ontneemt burgers die willen opkomen voor het algemeen belang, het recht om naar de rechter te stappen.

Mieke Schauvliege, Vlaams Parlementslid (Groen)

Van maatschappelijk debat naar juridisch steekspel?

En wat met de nieuwe regel dat alle juridische argumenten meteen bij het begin van de procedure op tafel gelegd moeten worden? Nu zit het zo: wie zich wil verzetten tegen een vergunning moet tijdens de periode van de aanplakking van de beslissing van de gemeente, dus binnen de dertig dagen, naar de deputatie stappen. Die timing zal niet veranderen, maar het zal wel nodig zijn om dan al alle juridische argumenten naar voren te schuiven en meteen duidelijk te maken met welke regels de vergunning in strijd zou zijn. 

"Een logische verbetering", aldus minister Demir. "Zo vermijden we dat procedures jarenlang duren en dat projecten niet kunnen doorgaan." Maar ook daar denken oppositie en milieuorganisaties anders over. "Bezorgde burgers zullen nu gedwongen worden om meteen een advocaat onder de arm te nemen en de periode van het openbaar onderzoek zal ook veel meer een juridische discussie worden in plaats van een maatschappelijk debat."

De regeling moet nu nog worden goedgekeurd door alle Vlaamse parlementsleden, maar de Bond Beter Leefmilieu dreigt er alvast mee om nadien, als er niets verandert, naar het Grondwettelijk Hof te stappen. Volgens hen brengt deze regeling de rechtszekerheid en rechtstoegang in het gedrang. Minister Demir heeft er vertrouwen in. "In Nederland bestaat een gelijkaardige regeling en daar zijn er geen juridische problemen."

Beluister hieronder het gesprek met Erik Grietens van de Bond Beter Leefmilieu in "De ochtend" op Radio 1:

Radio 2

Meest gelezen