Duits Grondwettelijk Hof verplicht overheid om klimaatdoelen na 2030 aan te scherpen

Het Duitse Grondwettelijk Hof heeft bepaald dat de Duitse overheid concrete plannen moet opstellen om de uitstoot van broeikasgassen na 2030 te verlagen. De Duitse regering zou volgens het Hof niet voldoende doen in de strijd tegen de klimaatverandering. Ze krijgt nu tot eind volgend jaar de tijd om met nieuwe, aangescherpte klimaatdoelen over de boeg te komen.

In 2019 besloot de "Grote Coalitie" van de Duitse christendemocraten en sociaaldemocraten, onder leiding van bondskanselier Angela Merkel, 54 miljard euro te investeren in het Duitse klimaatplan. In de overeenkomst werden maatregelen getroffen om de CO2-uitstoot tegen 2030 te doen verminderen met 55 procent ten opzichte van 1990. In hetzelfde jaar voerden de Duitsers ook de eerste klimaatbeschermingswet door, waarin per sector duidelijke reductiedoelstellingen werden vastgelegd. 

Nu beslist het Duitse Grondwettelijk Hof dat de overheid zich zal moeten buigen over de klimaatplannen voor de periode na 2030. De rechters van het Hof oordeelden dat de huidige regering "een zeer hoge last van uitstootvermindering verschuift naar de periode na 2030". De oorspronkelijke plannen van 2019 zullen dus herbekeken moeten worden.

"Te laks" klimaatbeleid

In 2019 uitten verschillende Duitse burgers al hun ongenoegen over het plan en stelden dat de overheid hen in hun rechten te kort deed door het gebrek aan klimaatbescherming. Het kwam zelfs zo ver dat drie boerenfamilies de overheid hiervoor aanklaagden. Organisaties die opkomen voor het klimaat, zoals Greenpeace, steunden hen hierin.

Het Grondwettelijk Hof concludeerde dat de rechten van de burgers in se niet werden geschonden, maar dat de overheid niet genoeg deed om de klimaatdoelen te behalen. Silke Backsen, een inwoner van het noordelijk gelegen eiland Pellworm, vreesde voor de toekomst van het eiland door de alsmaar stijgende zeespiegel. "Ik sloot me aan bij de zaak omdat ik geloof dat de overheid haar taak moet uitvoeren", aldus de Duitse. Door het nieuwe arrest van het Hof, zal er hopelijk wat meer vaart komen in de klimaatzaak.

Silke Backsen met haar vier kinderen. Zij zijn een van de drie families die in 2019 een rechtszaak aanspanden tegen de Duitse overheid wegens haar "te lakse klimaatbeleid".
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Deadline voor de nieuwe Bondsdag

In september zal "Mutti Merkel" na 16 jaar als bondskanselier afzwaaien. De nieuw gekozen Bondsdag krijgt dan het klimaatbeleid als een van de eerste uitdagingen op haar bord. Het Hof geeft de overheid tot eind volgend jaar de tijd om met nieuwe, aangescherpte klimaatdoelen over de boeg te komen.

Meest gelezen