Grote studie bevestigt: "46 procent van de Vlamingen is minder gelukkig door de coronacrisis"

De coronapandemie heeft een zware impact gehad op ons mentaal welzijn, dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Bijna de helft van de Vlamingen voelt zich minder gelukkig dan voordien. Dat klinkt niet nieuw, maar door de grootschalige bevraging hebben we nu harde cijfers over het welzijn van de Vlaming.

Het aantal nieuwsitems over de impact van het coronavirus en de strenge maatregelen op ons mentaal welzijn, valt intussen al niet meer te tellen. Ja, we weten dat de pandemie ons niet gelukkiger heeft gemaakt, wel integendeel. Maar nu heeft Statistiek Vlaanderen een grote en representatieve studie gehouden bij 10.000 mensen die in Vlaanderen wonen. Het statistiekbureau peilde vooral naar het mentaal welzijn, en komt nu met cijfers. En inderdaad: corona gaf ons mentaal welzijn een stevige opdoffer.

Minder gelukkig dan voor de pandemie

De cijfers liegen er niet om: de meeste mensen die bevraagd zijn, voelen zich minder gelukkig (46 procent). Vooral jongeren (18 tot 24 jaar) hebben het moeilijk, daar geeft 60 procent van de bevraagden aan dat ze zich minder gelukkig voelen. Vooral die groep die nog thuis bij de ouders woont heeft het moeilijk (54 procent). Ook vrouwen (48 procent) voelen zich ongelukkiger dan mannen (43 procent).

Veel Vlamingen voelen zich ook vaker neerslachtig of triest, sinds het uitbreken van de pandemie. 39 procent van de bevraagden zegt vaker neerslachtig te zijn. Ook daar zien we een hoger cijfer in de categorie 18 tot 24: 57 procent van de jonge mensen voelt zich vaker neerslachtig. Bij ouderen (75+) ligt dat cijfer merkelijk lager: ongeveer een kwart van hen geeft aan zich vaker sip te voelen.

Eenzaamheid piekt

Het moet ook niet verwonderen dat de pandemie ook de eenzaamheid naar ongekende hoogtes heeft gestuurd. 45 procent van de Vlamingen zegt dat hij of zij zich vaker eenzaam voelt dan voor de uitbraak van het virus. Ook daar springen opnieuw de grote verschillen per leeftijdscategorie in het oog: 71 procent van de jongeren (18-24) zegt zich vaker eenzaam te voelen, bij bijvoorbeeld 75-plussers is dat "maar" 35 procent.

We hebben ook minder veel sociale contacten. Niet onlogisch, om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zien we minder mensen. Maar we zijn ook minder tevreden over die sociale contacten: 80 procent zegt dat de kwaliteit van zijn of haar contactmomenten met andere mensen verminderd is.

Betere band met de huisgenoten

De bevraging bulkt van de cijfers die aantonen dat ons mentaal welzijn een knauw heeft gekregen. Maar toch is er één cijfer dat opvallend positief is. Gevraagd naar de relatie met huisgenoten, geeft 12 procent aan dat die relatie verbeterd is, 8 procent zegt dat die band slechter geworden is. Ook daar weer een opvallend verschil tussen bepaalde groepen: wie nog bij zijn of haar ouders woont, lijkt dat samenwonen minder te appreciëren. Daar zegt 13 procent van de ondervraagden dat die band minder goed is geworden.

Het volledige rapport met alle resultaten kan u bekijken op de website van Statistiek Vlaanderen. 

Meest gelezen