Omstreden asielcentrum in Kalmthout gaat zo snel mogelijk weer dicht

In Kalmthout moet het tijdelijk opvangcentrum zo snel mogelijk weer dicht. Dat heeft Sammy Mahdi (CD&V), staatssecretaris voor Asiel en Migratie, aangekondigd. "Het is een brokkenparcours geweest."

Het opvangcentrum in Kalmthout is in gebruik sedert november 2020 maar kan nooit tot de volle capaciteit worden gebruikt . "Dit heeft te maken met het feit dat een aantal vergunningen ontbreken om het centrum volledig uit te bouwen", zegt staatssecretaris Mahdi op Radio 2 Antwerpen.  "Daarom is in onderling overleg tussen Fedasil en de private partner G4S besloten om het opvangcentrum te sluiten. Maar vooral omwille van de slechte relatie die er was met de private partner.  Dat is niet op de juiste manier verlopen zoals ik dat wens met  respect voor de lokale besturen. "

Het was een brokkenparcours

Sammy Mahdi (CD&V), staatssecretaris voor Asiel en Migratie

In het verleden zijn er vaak problemen geweest met het openen van asielcentra. "Ik weet dat er in het verleden een soort jojo-beleid was van  asielcentra die worden geopend en weer gesloten. Dat gebeurde nooit in echt goed overleg met de lokale besturen. Ik wil een ander beleid, "zegt Sammy Mahdi. "Ik heb alle burgemeesters die een asielcentrum hebben, gevraagd om een enquête in te vullen en te laten weten wat ze vinden van de manier waarop er gewerkt wordt, want er is echt ruimte voor verbetering."

Het opvangcentrum was ook heel omstreden bij de gemeente en buurtbewoners. Burgemeester van Kalmthout Lukas Jacobs (CD&V) was van meet af aan geen voorstander, omdat hij de locatie  niet geschikt vond. "Ik begrijp dat de staatssecretaris nu conclusies trekt. Er waren problemen met de brandveiligheid, we hebben werken moeten stilleggen omwille van asbest. Nu zitten er 30 asielzoekers, en dat is allemaal vlekkeloos verlopen. Fedasil wilde uitbreiden naar een 100-tal bewoners, maar uitbreiden ging  niet, want er waren problemen met de vergunningen. "

Bufferplaatsen

De asielzoekers die nu in Kamthout zitten worden doorverwezen naar andere opvangcentra, welke is nog niet duidelijk. "We zijn ons wel aan het voorbereiden om bufferplaatsen te voorzien -plaatsen die niet meteen worden ingevuld-  om zo beter te kunnen inspelen op dit soort toestanden", zegt Sammy Mahdi nog.

Wanneer het opvangcentrum exact sluit, is nog niet bekend, maar het moet wel zo snel mogelijk gebeuren. 

Meest gelezen