Helft van de mensen die met corona in het ziekenhuis belanden, is jonger dan 66, blijkt uit cijfers van Sciensano

In de derde golf van de coronapandemie belanden opvallend meer jongere mensen met corona in het ziekenhuis dan tijdens de eerste en tweede golf. Dat blijkt uit cijfers die vanmiddag zijn voorgesteld door Sciensano. De helft is jonger dan 66 jaar. Zwaarlijvigheid blijkt vooral bij twintigers vaak een onderliggende aandoening te zijn.  

Sciensano heeft de gegevens kunnen inkijken van 7.662 patiënten die tussen 15 februari (de officiële startdatum van de derde golf) en 15 april met corona in de Belgische ziekenhuizen zijn opgenomen. 471 van hen kwamen daar op een afdeling intensieve zorg (IC) terecht. 

De helft van de patiënten is jonger dan 66 jaar. Dat is 7 jaar jonger dan tijdens de tweede golf. Toen was de helft van de patiënten jonger (of ouder) dan 73 jaar.

Dat de patiënten jonger zijn, heeft volgens viroloog Steven Van Gucht van Sciensano te maken met de vaccinatiecampagne. Intussen is al 80 procent van de 65-plussers in ons land gevaccineerd tegen corona (met minstens 1 dosis) waardoor zij in principe beschermd zijn en dus niet meer ziek worden.  

Zo is 31 procent van de mensen die vandaag met corona in het ziekenhuis belanden tussen de 40 en 60 jaar. In die leeftijdgroepen wordt er momenteel nog niet of weinig gevaccineerd.      

Bewoners van woonzorgcentra worden in de derde golf nog nauwelijks in ziekenhuizen opgenomen (slechts 2 procent, in de tweede golf was dat nog 20 procent). Het overgrote deel van hen is intussen al wel gevaccineerd.

1 op de 4 belandt op intensieve zorg

1 op de 4 patiënten die met corona in het ziekenhuis belanden, wordt doorverwezen naar IC. In de eerste golf was dat 1 op de 5 à 1 op de 6. Dat het er in de derde golf meer zijn, heeft opnieuw te maken met de jongere leeftijd van de patiënten. Jonge mensen gaan vaak pas naar de dokter als ze al  ernstige symptomen hebben, waardoor ze in het ziekenhuis sneller op IC belanden. 

De helft van de patiënten die op IC worden opgenomen, is nu jonger dan 64 jaar. Tijdens de tweede golf was dat 68 jaar. De grootste groep is tussen 51 en 73 jaar oud.  

Onderliggende aandoeningen

Tijdens de tweede golf leed nog 50 tot 60 procent van de patiënten aan 1 tot 2 aandoeningen. Sinds de start van de derde golf is dat cijfer gezakt naar 30 tot 50 procent. Ook hier speelt de jongere leefijd van de patiënten een rol. De kans op chronische aandoeningen neemt immers toe met de leeftijd. 

De enige aandoening die nu verhoudingsgewijs meer lijkt voor te komen, is zwaarlijvigheid. Tijdens het verloop van heel de pandemie is het aantal patiënten met zwaarlijvigheid toegenomen met 10 tot 20 procent. Die stijging is het meest uitgesproken bij de 20 tot 30-jarigen.

Betere overlevingskansen

Patiënten die in de ziekenhuizen worden opgenomen zijn er nog altijd erg aan toe, maar hun overlevingskansen zijn wel verbeterd. Dat is volgens Van Gucht te danken aan een betere behandeling, onder meer door het gebruik van dexamethasone. Ook het feit dat de patiënten jonger zijn, speelt een rol. 

1 op de 10 coronapatiënten in de ziekenhuizen overleeft vandaag het gevecht tegen het virus niet. Rond de kerstperiode stierf nog 1 op de 5 coronapatiënten in de ziekenhuizen.

Op IC sterft nog altijd 1 op de 3 coronapatiënten.  Een cijfer dat sinds het begin van de pandemie niet veranderd is.

Meest gelezen