Minister Lydia Peeters wil niet dat Vlaamse regering Limburg in drie regio's opdeelt

Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) wil dat de Vlaamse regering afziet van de opdeling van Limburg in drie regio's. Er is in Limburg geen draagvlak bij de lokale besturen, zegt ze. 

Er is in Limburg heel wat te doen rond de regiovorming.  Die opdeling in regio's is een initiatief van de Vlaamse regering, om zo de samenwerking tussen gemeenten te stimuleren. In de andere Vlaamse provincies zijn die regio's al vastgelegd, alleen in Limburg nog niet. De 42 LImburgse gemeenten hadden Limburg als één regio vooropgesteld, maar de Vlaamse regering vroeg toch een opdeling. Daarop heeft gouverneur Lantmeeters een opdeling in drie regio's voorgesteld, die vooral gebaseerd is op de indeling in brandweerzones. 

Maar in het regeerakkoord staat dat die opsplitsing in regio's van onderuit moet worden opgebouwd en gedragen moet zijn door de lokale besturen, zo zegt minister Lydia Peeters. En dat is in Limburg niet het geval. "We weten na de tweede ronde van de gouverneur bij de lokale besturen dat 36 van de 42 gemeenten vragen om Limburg als één regio te houden, en uit respect voor de lokale besturen vind ik dat we dat moeten honoreren", besluit Peeters.  

Intussen heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) het dossier naar zich toegetrokken. Maar beslissingen in de ministerraad worden bij consensus genomen, zegt Lydia Peeters. "En als dat niet het geval is, zoekt men hoe men de neuzen in dezelfde richting kan krijgen en dan is het regeerakkoord doorslaggevend."

Meest gelezen