Gemeente Riemst

Riemst zet fusiegesprekken met buurgemeenten Bilzen en Hoeselt stop

Riemst zet de fusiegesprekken met Bilzen en Hoeselt stop. Eind vorig jaar zijn de drie gemeenten gesprekken gestart om in de toekomst te fuseren. Ze hadden al een aantal samenwerkingen en zitten ook samen in één politiezone. Maar op dit moment ziet Riemst meer nadelen dan voordelen.

Een externe firma heeft een onderzoek gevoerd naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van de fusie en het schepencollege van Riemst heeft die onder de loep genomen. “Er zijn onmiskenbaar schaalvoordelen. De gesprekken verliepen ook in een constructieve sfeer, net zoals we met Hoeselt en Bilzen ook vlot samenwerken binnen de vaccinatiecampagne. Maar toch moeten we besluiten dat momenteel de voordelen niet opwegen tegen de nadelen voor de Riemstenaar. Dat heb ik ook aan mijn collega’s laten weten”, aldus burgemeester Mark Vos (CD&V).

Financieel nadelig

"Riemst staat financieel sterk en we willen de belastingdruk voor onze inwoners zo laag mogelijk houden, dat wordt ook in de studie bevestigd. In de vorige legislatuur slaagden we er in de belastingen tot twee keer toe te verlagen. In het huidige fusieverhaal kondigt zich geen enkel belastingvoordeel aan voor de Riemstenaar”, legt Vos uit. 

We doen alles om de eigenheid van onze 13 dorpen te bewaken. Hoe zou dat voor 36 dorpen dan moeten?

Burgemeester Mark Vos van Riemst

Daarnaast hecht Riemst veel belang aan het bewaken en bewaren van de eigenheid van zijn 13 dorpen. “In een fusie moet dat gebeuren voor 36 dorpen, hoe dat zou kunnen is nog een groot vraagteken. Maar ’t is voor ons wel essentieel.” Mark Vos onderlijnt wel dat hij de goede samenwerking met de buurgemeenten op het vlak van veiligheid, hulpverlening en welzijn zeker wil behouden en waar mogelijk verder uitbreiden. Op termijn sluit hij een fusie of toetreding tot een fusiegemeente ook niet uit, maar dan moet er hoe dan ook voordeel voor de inwoners aan verbonden zijn.

Meest gelezen