Uitrol digitale meter bij gezinnen met zonnepanelen 3 maanden uitgesteld

De pauzeknop voor de uitrol van de digitale meter voor eigenaars van kleine installaties blijft ingedrukt tot 1 juli. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) drukte die knop in na de heisa rond de vernietiging van de terugdraaiende teller door het Grondwettelijk Hof, midden januari.  Verwachting was dat vanaf 1 april de uitrol kon herstarten, maar dat wordt nu 1 juli.

Het blijft dus nog even wachten op de installatie van nieuwe digitale meters bij gezinnen met zonnepanelen.  Meer dan 100.000 zonnepaneleneigenaars hebben intussen zo'n digitale meter staan. Het was de bedoeling om de meter voor hen priortair uit te rollen, zodat tegen eind 2022 alle gezinnen met zonnepanelen (momenteel zo'n 570.000) een digitale meter zouden hebben.

Daar zag niemand graten in omdat de digitale meters konden gebruikt worden als een terugdraaiende teller. Maar dan kwam het intussen beruchte arrest van het Grondwettelijk Hof dat het systeem van de terugdraaiende teller vernietigde. Per 1 maart behoort de terugdraaiende teller voor zonnepanelenbezitters met een digitale meter tot het verleden. Dat zorgde voor een enorme commotie omdat gezinnen met zonnepanelen dreigden een flink stuk van hun rendement te verliezen.

Herstart uitrol voor gezinnen met zonnepanelen van 1 april naar 1 juli

Minister Demir lanceerde daarop verschillende acties: ze voerde de prioritaire uitrol van de digitale meter af. Er komt geen onderscheid meer tussen mensen met of zonder zonnepanelen: als netbeheerder Fluvius een wijk of straat wil uitrusten met een digitale meter komt iedereen meteen aan bod. Maar gezinnen met de panelen mogen wel nog tot eind 2024 uitstel vragen. In de praktijk schuift de installatie van digitale meter bij mensen met zonnepanelen dus makkelijk twee jaar op.

Demir kwam ook met een een extra financiële tegemoetkoming voor gezinnen die hun panelen voor 1 januari 2021 hadden gelegd. Ze krijgen een premie die een rendement van 5 procent voor hun panelen moet garanderen.

Maar de concrete wettelijke en praktische uitwerking van één en ander vraagt wel wat tijd en dus zette minister Demir de uitrol van de digitale meter voor mensen met zonnepanelen tijdelijk on hold. Tegen 1 april zou alles rond zijn, was de hoop.

Fluvius nog niet klaar voor aanvraag van nieuwe premie

Maar dat is dus niet gelukt. Uit voorzorg is het ontwerpbesluit  niet alleen voorgelegd aan de Raad van State, maar werd er ook een advies gevraagd bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Dat neemt extra tijd in beslag. Anderzijds is netbeheerder Fluvius nog niet klaar met het portaal waarop gezinnen met zonnepanelen de nieuwe premie kunnen aanvragen. 

Fluvius heeft beloofd dat de module op 1 juli zal klaar zijn. Ook het ontwerpbesluit zal tegen dan zijn goedgekeurd. Dan kan de uitrol van de digitale meter bij de zonnepaneleneigenaars na bijna een half jaar onderbreking opnieuw hernomen worden.

Uitrol nooit gestopt voor gezinnen zonder zonnepanelen

Voor alle duidelijkheid: de plaatsing van digitale meters bij gezinnen zonder zonnepanelen is nooit gestopt. Daar is ook geen reden toe: de meter levert niets dan voordelen op voor mensen die alleen maar stroom afnemen. Je kan er perfect mee zien hoe duur of goedkoop je stroom op elk moment van de dag is. Als je op die goedkope momenten kookt, de vaat of de afwas doet of de droogkast aanzet, dan kan je je factuur behoorlijk naar beneden halen. 

Voor mensen zonder zonnepanelen is een digitale meter sowieso interessant

Je moet bij je stroomleverancier dan wel een zogenaamd dynamisch contract afsluiten, waar de prijs uur na uur wordt aangepast. Als je daar slim op inspeelt, hou je niet alleen je stroomfactuur beter onder controle maar help je ook mee het elektriciteitsnet minder te belasten. 

Meest gelezen