Wanneer krijg ik mijn coronavaccin en welk vaccin zal dat dan worden? Ontdek het hier

De vaccinatie begint stilaan op kruissnelheid te komen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft een tool gelanceerd waarop iedereen die in Vlaanderen woont, kan controleren wanneer je ongeveer aan de beurt bent voor je coronavaccin. Je kunt daarop ook zien welk vaccin je mogelijk kunt krijgen en welke niet.

Wat is de vaccinatievolgorde?

In januari en februari zijn de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra gevaccineerd. Daarna hebben de bewoners en het personeel van de collectieve zorgvoorzieningen de kans gekregen, tegelijk met het ziekenhuispersoneel en de eerstelijnsgezondheidszorg. Die werden telkens in de voorzieningen zelf gevaccineerd.

In maart hebben de vaccinatiecentra de deuren geopend en is de vaccinatie van de 65-plussers begonnen. Die is nu nog volop bezig samen met de risicopatiënten jonger dan 65 jaar. Vanaf Pinksteren -23 mei- is het de beurt aan de brede bevolking. Die zullen in volgorde van leeftijd worden opgeroepen. Tegelijk komen de vaccinatieleveringen tegen dan helemaal op kruissnelheid.

Waar is een vaccinatiecentrum in mijn buurt? Check het op deze kaart en lees eronder voort:

Wanneer is het dan mijn beurt?

Een tijdje terug beloofde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in "De zevende dag" dat alle meerderjarige inwoners van het Vlaams Gewest -die dat willen- tegen 11 juli hun eerste prik zullen gekregen hebben. De tool die Zorg en Gezondheid heeft gemaakt, maakt ook duidelijk te zien wie wanneer aan de beurt komt voor zowel de eerste of de tweede prik.

De tool geeft voor alle duidelijkheid geen exacte timing, maar een richtdatum op basis van je leeftijd, de geplande vaccinleveringen en een vaccinatiegraad van 100 procent. Als minder mensen zich laten vaccineren bijvoorbeeld kan je sneller aan de beurt zijn. De richtdatum is ook op weekbasis. Als er staat "31 mei", dan is dat de week van "31 mei".

Vul hieronder in de tool van het Agentschap Zorg & Gezondheid je leeftijd in om een richtdatum te krijgen, en lees eronder voort:

(De tool laadt soms traag, ook na het invullen van je leeftijd kan het even duren voor je de data te zien krijgt. Als het te lang duurt, kun je ook hier proberen.)

Kan ik mijn vaccinatie verplaatsen?

Het is effectief mogelijk om je vaccinatie een beetje bij te sturen. Je uitnodiging valt normaal een of twee weken voor je eerste dosis in de bus. Dan kun je die eventueel nog enkele dagen verplaatsen. Al wordt afgeraden om dat massaal te gaan doen, want de komende maanden worden honderdduizenden mensen per week gevaccineerd. Sommige vaccinatiecentra stellen trouwens nog geen datum voor en laten je zelf je datum voor vaccinatie bepalen.

Van zodra de eerste dosis vastligt, krijg je ook de datum voor de tweede dosis. Afhankelijk van het vaccin is die 4, 5 of 12 weken later gepland. Voor veel mensen valt dat dus mogelijk middenin de vakantieperiode. Het Agentschap vraagt om je eventuele vakantieplannen rond je vaccinatie te plannen en dus niet omgekeerd. De datum voor de tweede dosis kun je maar beperkt verplaatsen, afhankelijk van de vrije plaatsen in je vaccinatiecentrum.

Welk vaccin ga ik krijgen?

Welk vaccin je precies gaat krijgen is afhankelijk van je leeftijd en van je woonplaats. Hoe dan ook is de kans op het Pfizer-vaccin het grootst want daarvan zijn de meeste aantallen beschikbaar. In tegenstelling tot de andere leveranciers, zijn de leveringen van Pfizer altijd betrouwbaar geweest: zowel qua timing als in hoeveelheden. De tweede prik volgt 5 weken na de eerste.

Ben je jonger dan 41 jaar dan krijg je alvast ook geen AstraZeneca-vaccin. Dat vaccin wordt door een uiterst zeldzame bijwerking die een mogelijke combinatie van bloedklonters en stollingsstoornissen kan geven bij jongere mensen, niet meer aan mensen jonger dan 41 gegeven. Oorspronkelijk werd twaalf weken na de eerste prik de tweede geven, ondertussen is dat bijgesteld naar acht. 

Moderna is een zeldzaamheid door het lage aantal leveringen. Dat vaccin wordt enkel gegeven aan inwoners die verbonden zijn aan de vaccinatiecentra van Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk of Leuven. Woon je niet in een van die steden of in een buurgemeente die daar gevaccineerd worden, dan ga je zeker geen Moderna-vaccin krijgen. De tweede prik volgt vier weken later.

De vierde mogelijkheid is het vaccin van Johnson & Johnson. Het grote voordeel van dit vaccin is dat je met één prik volledig beschermd bent. Het is nog niet helemaal duidelijk wie wanneer dat vaccin gaat krijgen. Dus los van je leeftijd en woonplaats bestaat zoals de kaarten nu liggen, ook een kans dat je dit vaccin gaat krijgen.

Meest gelezen