414 Belgen veranderden vorig jaar officieel van geslacht

Vorig jaar veranderden in ons land 414 mensen officieel van geslacht: 205 transvrouwen en 209 transmannen. Daarmee lijkt het cijfer zich te stabiliseren na de piek van 2018, toen het gemakkelijker werd om officieel van genderidentiteit te veranderen.  Dat heeft het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen bekendgemaakt. Het valt op dat transmannen doorgaans een pak jonger zijn dan transvrouwen.

Sinds 1 januari 2018 en de transgenderwet zijn er geen “medische criteria” meer om de registratie te mogen aanpassen. Dat betekent dat er geen attesten van dokters en psychiaters meer nodig zijn en dat je geen medische ingrepen meer moet ondergaan om je onder een ander geslacht te laten registreren.

De nieuwe regelgeving veroorzaakte in 2018 een piek van 742 aanvragen. Intussen stabiliseert het cijfer in 2019 en 2020 rond 400 tot 500 officiële wijzigingen. Dat is een stuk hoger dan voor de nieuwe wetgeving in werking trad met 110 wijzigingen in 2017 en 100 in 2016.

Eind 2017 waren er in België 1.054 personen die een geslachtswijziging hadden laten registreren. Eind 2020 waren dat er sinds 1993 in het totaal 2.734. Dat wil zeggen dat meer dan 60 procent van alle wijzigingen in geslachtsregistratie dateren van na de invoering van de nieuwe wetgeving. (Lees verder onder de grafiek.)

Vlaanderen is oververtegenwoordigd in de cijfers. Vlaanderen tekende met 58 procent van de Belgische bevolking 64 procent van de wijzigingen in geslachtsvermelding op. 

Wallonië, goed voor 32 procent van de bevolking, registreert slechts 24 procent van de wijzigingen. Brussel registreert met 11 procent van de bevolking 8 procent van de aanvragen. Van de resterende percentages is de woonplaats onbekend (1 procent) of woonden de personen in het buitenland (3 procent). (Lees verder onder de grafiek.)

Transmannen jonger

Transmannen zijn doorgaans jonger dan transvrouwen. De gemiddelde leeftijd waarop ze de wijziging aanvragen is 27 jaar, terwijl transvrouwen gemiddeld 37 jaar oud zijn. 

Tot 2018 was er steeds een overwicht van twee derde transvrouwen met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar op het ogenblik van de wijziging, nu is 44 procent van de nieuwe aanvragers jonger dan 25 jaar. Bij de transmannen is het aandeel jongeren zelfs 63 procent. (Lees verder onder de grafiek.)

Het onevenwicht in het aantal aanvragen per genderidentiteit lijkt voorgoed verleden tijd: het aandeel aanvragen van transmannen bedroeg zowel in 2019 als in 2020 evenveel als dat van transvrouwen.

Meest gelezen