Beringen wil bijkomende maatregelen bij aanleg spitsstroken op E313 tussen Beringen en Ham

Op de E313 tussen Lummen en Ham wil het Agentschap Wegen en Verkeer spitsstroken aanleggen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Het schepencollege van Beringen vraagt bijkomende maatregelen, want uit het project-milieueffectenrapport (MER) blijkt dat inwoners in Beringen daar heel wat hinder van zullen ondervinden.

Het gaat om een derde rijvak in elke richting dat gebruikt wordt bij drukte. De stad krijgt nu al jaren klachten over geluidshinder van bewoners uit de Zwanenbergstraat en de Acacialaan, en uit de studie blijkt dat die hinder  nog kan toenemen. Daarom vraagt Beringen dat er sowieso aan de oostelijke kant van de snelweg geluidsschermen worden geplaatst. 

De stad vindt het ook niet kunnen dat in het project MER staat dat toekomstige woningen in de Zwanenbergstraat akoestisch moeten geïsoleerd worden, maar er is nog onduidelijkheid wie de regel zal opleggen en moeten financieren. Het schepencollega van Beringen geeft daarom een negatief advies.

Meest gelezen