Vakbondcentrales dreigen met stakingen om druk op regering op te voeren over loonopslag

De sectorale afdelingen van de christelijke en socialistische vakbond dreigen met protest- en stakingsacties als werknemers niet meer dan 0,4 procent loonsopslag kunnen krijgen. Daarmee mengen ze zich in het debat over het loonoverleg tussen de sociale partners dat vorige week afsprong en nu op de tafel van de regering ligt. "Een beslissing van 0,4 procent zal op blijvend verzet stuiten van de vakbonden", klinkt het in de gezamenlijke brief van het ACV en ABVV.

Gisterenavond werd er binnen de kern van de regering al gepraat over het loonakkoord. Dat was (opnieuw) op de regeringstafel gekomen nadat vakbonden en werkgevers geen akkoord hadden gevonden over de stijging van de lonen in de privésector de komende twee jaar. Er lag ook een voorstel op tafel om in bedrijven of sectoren waar het goed ging een eenmalige premie toe te kennen. 

Maar ook daarover (want in welke bedrijven of sectoren, en hoeveel dan?) vonden werkgevers en vakbonden geen akkoord. Donderdag zou het kernkabinet zich opnieuw buigen over het dossier, en bekijken of ze naast het vastleggen van de loonnorm ook ruimte kan maken voor premies via omzendbrieven.

Als ze afkomen met een 0,4 procent met een premietje erbij, zullen we ons beraden over acties

Werner Van Heetvelde, ACCG

Acties en protest

"Wij zitten vrijdag opnieuw samen met onze achterban", laat Werner Van Heetvelde weten. Hij is voorzitter van het ACCG, een afdeling van het ABVV die werknemers uit verschillende sectoren zoals de bouw vertegenwoordigt. "We zullen dan bekijken wat voor acties er komen, alles zal afhangen van wat het kernkabinet donderdag precies beslist."

In de brief die Van Heetvelde samen met zijn collega's uit andere centrales (ook van het ACV) schreef, valt alvast af te leiden dat ze niet blij zullen zijn als de regering het houdt op het vastleggen van de loonnorm van 0,4 procent. "We willen duidelijk de boodschap geven dat als ze opnieuw afkomen met 0,4 procent of een opgesmukte 0,4 met premietje erbij, dat we ons dan zullen beraden over acties. Het gaat ook over de eindeloopbaan en minimumloon, dus eigenlijk is het signaal naar de werkgevers ook dat we niet aanvaarden om in zo'n dwangbuis gestoken te worden waardoor niets meer mogelijk is", aldus Van Heetvelde.

Het water tussen vakbond en werkgevers blijft diep

"Wij willen dat de regering rekening houdt met de stem van de werkvloer", zegt Miranda Ulens van de socialistische vakbond ABVV. 0,4 procent opslag is voor haar een minimum. "We willen daarboven vrij kunnen onderhandelen in functie van de situatie waarin de sector of het bedrijf zich bevindt."

"Voor ons is alles bespreekbaar, maar nu slaat de crisis hard toe", luidt de repliek van Peter Timmermans van werkgeversorganisatie VBO. Timmermans houdt vol dat we op die manier afstevenen op een ontsporing, waarbij werkloosheid wordt gegenereerd en de competitiviteit van de ondernemingen wordt aangetast. Hij verwijt de vakbonden dat ze geen aandacht hebben voor "bedrijven die aan het bloeden zijn". 

Bekijk hieronder het debat met Miranda Ulens en  Pieter Timmermans in "Terzake":

Videospeler inladen...

Meest gelezen