Foto: Belga

Verminderd tarief kinderopvang automatisch toegekend aan Antwerpse ouders met leefloon: "Wereld van verschil"

Het Antwerpse OCMW zal voortaan het verminderd tarief voor kinderopvang toekennen aan ouders die daar recht op hebben. Tot nu toe moesten mensen met een leefloon dat verminderde tarief nog zelf aanvragen en dat was omslachtig. Het voorstel werd gelanceerd door Fabienne Toussein (Groen), die zelf ervaring heeft in de kinderopvang.

De procedure wordt veel eenvoudiger. "Momenteel moeten mensen die een leefloon krijgen nog heel wat stappen zetten om dat verminderd tarief voor kinderopvang te krijgen", legt Toussein uit. "Ze moeten terug naar het OCMW gaan en er moet opnieuw een financieel onderzoek gebeuren. Dat is voortaan niet meer nodig en maakt het ook eenvoudiger voor medewerkers voor het OCMW."

Sommigen weten niet dat ze er recht op hebben, anderen durven het niet te vragen

Fabienne Toussein (Groen)

Veel ouders lopen het verminderd tarief momenteel mis. "Sommigen weten niet dat ze er recht op hebben, anderen durven het niet te vragen", zegt Toussein, die zelf in de kinderopvang heeft gewerkt. "Ik kreeg veel ouders aan mijn bureau die zeiden dat ze de factuur niet konden betalen. Het ging om een maandfactuur van meer dan 100 euro, waardoor mensen soms extra schulden opstapelden. Nu zullen diezelfde mensen automatisch het verminderd tarief hebben, wat neerkomt op een maandfactuur van 25 à 30 euro. Dat is veel draaglijker voor wie moet rondkomen met een leefloon."

Meest gelezen