VN-commissie bezorgd om racisme en geweld bij Belgische politie

Het comité voor het uitbannen van rassendiscriminatie (in het Engels afgekort tot CERD) maakt zich zorgen over racistisch geweld bij de politie in ons land. Het comité, dat onderdeel is van de Verenigde Naties, roept België op om maatregelen te nemen.

Volgens het CERD, dat is samengesteld uit 18 onafhankelijke mensenrechtenexperts, heeft ons land al goede dingen gedaan in de strijd tegen racisme. Zo zijn er maatregelen genomen tegen discriminatie op de werkvloer. Maar toch zijn er nog redenen tot bezorgdheid, zo schrijft het comité in een rapport

Racistisch politiegeweld is er daar een van. Volgens het CERD zijn er tijdens de coronacrisis en tijdens recente anti-racismebetogingen veel meldingen gekomen van politiegeweld. Daarbij is sprake van etnisch profileren, waarbij mensen door de politie gecontroleerd worden op basis van hun etnische afkomst. Er komen ook meldingen van racistische beledigingen. Ten slotte stelt het comité zich ook vragen bij de manier waarop Roma behandeld worden.

Het CERD vraagt ons land daarom om meldingen van racistische incidenten bij de politie snel, grondig en onafhankelijk te laten onderzoeken. Er moet ook meer diversiteit komen bij de politie. België moet etnisch profileren verbieden, en een meldpunt installeren voor klachten daarover.

Groepen die het meest kwetsbaar zijn, moeten extra beschermd worden, zeker tijdens de coronacrisis, vindt het comité. Haatmisdrijven en racistische beledigingen moeten bestraft worden. Ons land moet ook inspanningen doen om racistische uitlatingen op internet en sociale media op te sporen.

Het CERD ziet erop toe of landen de conventie voor het uitbannen van rassendiscriminatie naleven. 182 landen, waaronder België, hebben die conventie ondertekend.

Meest gelezen