Wat als studenten vaccin krijgen tijdens de examens? Universiteiten en hogescholen hebben plan klaar

De universiteiten en hogescholen hebben een plan klaar voor het geval dat hun studenten uitgenodigd worden voor een vaccinatie tijdens de examenperiode. Arteveldehogeschool en HOGENT geven absolute voorrang aan de vaccinaties. Odisee hogeschool en KULeuven hebben liever dat de studenten hun vaccinatiemoment verplaatsen en niet hun examen. Aan de Gentse universiteit zijn de studenten vrij om te kiezen. In de provincie Antwerpen zeggen zowel universiteit als hogescholen dat een uitnodiging geldt als een doktersbriefje, waarmee examens kunnen verplaatst worden. 

Wanneer de studenten precies aan de beurt komen in het vaccinatiecentrum, is nog niet duidelijk. Toch zijn er heel wat studenten die zich afvragen wat ze moeten doen mocht hun vaccinatiemoment samenvallen met een examen, of mochten ze tijdens het studeren bijwerkingen hebben van hun vaccin. De hogescholen en universiteiten hebben ondertussen bijna allemaal een antwoord klaar.

Vaccin krijgt bij de meesten voorrang

In Gent geven Arteveldehogeschool en HOGENT resoluut voorrang aan de vaccinatie. "We hechten veel belang aan gezondheid. Vandaar dat het halen van een vaccinatie een gewettigde afwezigheid is", zegt Imran Uddin van de Arteveldehogeschool. Studenten die op de dag van een examen hun vaccin krijgen, kunnen het examen dus op een ander moment inhalen. Dat geldt ook op de Limburgse hogescholen PXL en UCLL en op de Antwerpse hogescholen AP, KdG en Thomas More.

Ook bij de Universiteit Antwerpen zien ze vaccinatie als een geval van overmacht: "Het vaccinatiebewijs geldt als een doktersbriefje voor de dag van de prik zelf en voor de dag erna, voor het geval er bijwerkingen zijn", zegt woordvoerder Peter De Meyer. "Studenten kunnen het examen dan verschuiven naar het einde van de examenreeks. Standaard, ook voor corona al, plannen we daar twee dagen voor inhaalexamens. En dat geldt alleen voor schriftelijke examens. Bij mondelinge kan er eventueel gewisseld worden met een medestudent. Docenten zijn meestal ook flexibel daarin." 

We hechten veel belang aan de gezondheid van onze studenten en medewerkers, dus een vaccinatie is een gewettigde afwezigheid 

Imran Uddin, woordvoerder van Arteveldehogeschool

Wat bijwerkingen betreft, is de procedure op veel hogescholen hetzelfde als in andere examenperiodes. "Studenten die zich ziek voelen, of dat nu door een vaccin komt of door iets anders, kunnen een doktersattest indienen. De opleiding bekijkt dan of het examen kan ingehaald worden", verduidelijkt Uddin.

Ook de Vrije Universiteit Brussel (VUB) biedt studenten de mogelijkheid om een inhaalexamen te vragen als hun examen de dag voor of de dag van hun vaccinatie valt. "Een examen is altijd een stressvol moment, we willen dan ook dat onze studenten op volle sterkte hun examen kunnen aanvatten", zegt vicerector Jan Danckaert. "Als universiteit zien we het als een plicht om onze studenten aan te raden zich te laten vaccineren. Als er een overlap is met een examen kijken we of een inhaalexamen mogelijk is. In de meeste gevallen zal dat kunnen."

De studenten moeten wel een uitnodiging van het vaccinatiecentrum of een doktersattest kunnen voorleggen om hun examen te verplaatsen. Studenten die zich op een reservelijst hebben geplaatst en last minute opgeroepen worden, krijgen geen uitstel.

UGent gaat voor gulden middenweg

De Universiteit Gent heeft op haar website een stappenplan gepubliceerd en laat de keuze aan de studenten: ofwel verzetten ze de vaccinatie, ofwel het examen. Wie voorrang geeft aan de vaccinatie en een inhaalexamen doet, moet de uitnodiging als bewijs aan de universiteit bezorgen. 

Odisee geeft voorrang aan examens, maar verwacht weinig problemen

Odisee hogeschool, met campussen in Gent, Sint-Niklaas en Aalst, vraagt haar studenten om het vaccinatiemoment te wijzigen, als dat samenvalt met een examen. Al vermoedt de hogeschool dat maar weinig studenten een uitnodiging zullen krijgen in die periode. "Hun leeftijdscategorie is dan wellicht nog niet aan de beurt, op enkele uitzonderingen na", klinkt het.

"De examens eindigen al op 24 juni", zegt ook Peter De Meyer (UA). "Dan is het wellicht nog niet aan de 18- tot 24-jarigen. Maar er zijn natuurlijk ook wel wat oudere studenten."

KULeuven: "Verplaats je vaccinatiemoment"

KULeuven laat op haar website weten dat zij, net als Odisee, voorrang geven aan de examens. Ze vragen de studenten dus om het vaccinatiemoment te verplaatsen en niet het examen. Wanneer het vaccinatiecentrum niet open staat voor een nieuwe datum, moeten de studenten een bewijs indienen bij de universiteit om hun examen te kunnen verplaatsen.  

Meest gelezen