Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe opnieuw verkozen als rector en vicerector UGent

Aan de UGent zijn Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe met brede steun van het personeel herkozen als rector en vicerector. Dat gebeurde in de eerste stemronde, waarbij er meer dan 51.000 stemgerechtigden waren. De studenten stemden kritischer.

Volgens het nieuwe stemreglement moet het rectorenduo in minstens drie van de vier kiezersgroepen aan de UGent een gewone meerderheid halen, en al zeker bij de professoren. Bij die laatste groep gaf een duidelijke 77,8 procent groen licht voor een tweede ambtstermijn. Ook bij assistenten (79,5 procent) en het overige personeel (87,1 procent) kan het rectorenduo op een breed draagvlak rekenen. 

Onder de studenten is de steun voor het huidig beleid eerder beperkt. Van de 47.000 studenten stemde nog geen 15 procent mee, een absolute minderheid dus, maar amper 37,7 procent van hen schaarde zich achter het nieuwe (en ook vroegere)  rectorenduo. Maar het duo Van de Walle-Van Herreweghe voldoet aan de vereisten om naar een tweede ambtstermijn te stappen, het duo blijft nu aan tot oktober 2025.

"Uitermate tevreden met de steun van het personeel"

Rik Van de Walle is een tevreden man:  "Het blijven verkiezingen, dus je weet het nooit. Bij de personeelsleden kunnen we op een draagvlak rekenen van afgerond 85 procent, da's enorm, dat is heel fijn. De studenten, ja, dat ligt lager dan gehoopt en gedacht. Een verklaring heb ik niet, maar we gaan spreken met de studenten. Al we iets kunnen veranderen vanuit het management, dan gaan we dat doen. Ligt dat aan onwelbevinden gekoppeld aan de coronatijd, dan is het een moeilijker verhaal. Maar ik ben heel trots op het resultaat."

Wat rust bieden in het onderwijsbeleid én ook onderzoekers internationaal scouten
Rik Van de Walle, rector UGent

"We hebben de voorbije vier jaar radicaal ingezet op vertrouwen geven aan de mensen.  We hebben hen een kader geboden om iedereen hard en goed laten werken. En dat heeft geloond, denk ik. Niet dat het werk af is, verre van. Maar we willen vooral voort werken op dat elan. En in de toekomst ook de beste onderzoekers uit binnen- en buitenland rekruteren", zegt Van de Walle. "Ja, internationaal, maar we moeten durven in een aantal domeinen te kijken naar het buitenland om mensen naar Gent te halen, we moeten internationaal scouten. Niet gemakkelijk, maar ik wil daarin slagen."

"Wat we ook moeten doen, is rust bieden in het onderwijsbeleid. Corona heeft veel gevraagd van zowel lesgevers als studenten. Heel veel nieuwe onderwijsvormen zijn noodgedwongen doorgevoerd. We moeten nu even rust nemen en goed terugblikken en spreken met iedereen. Wat is goed geweest, wat liep vlot? Maar wat liep minder? We moeten durven een paar stappen terug te zetten."

"Grote onderscheiding, maar voortwerken nu"

Vicerector Mieke Van Herreweghe was toch nog zenuwachtig vooraf: "Het blijft toch een examen waar je voor staat, bij verkiezingen, maar het is zeer goed uitgedraaid. Grote onderscheiding toch, vind ik. Het overtreft onze verwachtingen eigenlijk toch. Toch de cijfers bij het personeel. De studenten hebben een duidelijk signaal gegeven. Ik kan geen verklaring geven voor de mindere punten bij hen, we zullen de dialoog met hen aangaan."

"Er komen de volgende vier jaar geen grote wijzigingen, de rust bewaren binnen de instelling is van belang. We moeten vooral voortwerken. Maar inderdaad, nu vooral kijken hoe we het onderwijs de komende jaren zullen aanpakken, 'on campus' en 'off campus'".

"Rik en ik zijn zeer complementair, we hebben veel respect voor elkaar en we communiceren goed. Dat moet leiden tot nog eens vier goede jaren", besluit de huidige én toekomstige vicerector van de UGent.

Deze verkiezingen, die geruisloos en bijna onopvallend zijn verlopen, staan in schril contrast met de verkiezingen van vier jaar geleden. Toen was er een ellenlange verkiezingssaga, die leidde tot negen stemrondes. De UGent leek verdeeld en in onmin, deze keer gebeurde alles vrediger en stiller ook al omdat er geen tegenkandidaten waren.

Meest gelezen