Uplace

Vilvoorde kant zich tegen Uplace-alternatief Broeklin en start juridische procedure

De stad Vilvoorde start een juridische procedure tegen het nieuwe project Broeklin. Dat heeft het stadsbestuur  bekendgemaakt. De stad heeft een verzoekschrift opgemaakt voor de Raad van Vergunningsbetwistingen om de vergunning van het project stop te zetten. Broeklin is de opvolger van het fel gecontesteerde Uplace, en komt uit de hoed van dezelfde projectontwikkelaar.

Het nieuwe project Broeklin werd in april 2020 voorgesteld als een ecologische werkwinkelwijk, met maakwinkels, kmo's en voldoende groene ruimte. Ondernemersorganisaties Voka en Unizo, maar ook milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu spraken zich positief uit over het project. Het  stadsbestuur van Vilvoorde bekeek de plannen echter zeer kritisch. Eind maart gaf de Vlaamse regering uiteindelijk een omgevingsvergunning voor het project, mits enkele voorwaarden: zo mogen er geen grote supermarktketens komen en moet er van bij de start een pendelbus zijn tussen Vilvoorde en het  winkelcomplex

Dit project vormt een ernstige bedreiging voor de leefbaarheid in de regio

Hans Bonte, burgemeester Vilvoorde (Vooruit)

Maar de stad Vilvoorde heeft nu beslist die vergunning te betwisten. Het dient daarvoor een verzoekschrift in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. "Binnen de stad is er een algemene consensus dat het Uplace-project ook onder zijn huidige vorm nog steeds een ernstige bedreiging vormt voor de leefbaarheid van de regio Vilvoorde", argumenteert burgemeester Hans Bonte (Vooruit). "Het is voor iedereen duidelijk dat dit project een te grote impact heeft op de mobiliteit en dat het de realisatie van andere projecten in de regio in het gedrang brengt. Daarnaast blijft het ook een raadsel hoe Uplace nv een vergunning bekomt om aan de voet van het viaduct een parking te uit te baten van 4.500 wagens."

Milieuoverwegingen

Naast problemen met de mobiliteit, is er volgens de stad ook te weinig rekening gehouden met de luchtkwaliteit en milieuoverwegingen. Dit project is te groot om gezond te zijn", zegt Barbara de Bakker (Groen), schepen van Mobiliteit, Ruimtelijk Ordening, Milieu en Natuur. "Het Broeklin-project slorpt niet alleen de schaarse ruimte op voor een commericeel project, maar maakt ook de klimaat- en milieu-uitdagingen voor Vilvoorde worden hierdoor aanzienlijk groter."

De stad Vilvoorde is zelf verantwoordelijk voor stilstand, werkloosheid en armoede in de regio

Lies Desmet, Broeklin

Uplace nv reageert ontgoocheld op het beroep van de stad Vilvoorde. "De stad Vilvoorde is zelf verantwoordelijk voor de stilstand, werkloosheid en armoede in de regio", klinkt het. "Het is bijzonder spijtig dat Vilvoorde dit project tegenhoudt, dit zeker ondanks het vele overleg dat er is geweest en de aanpassingen die we nog gedaan hebben op vraag van de stad Vilvoorde",  zegt Lies Desmet van Uplace nv. "Blijkbaar is het allemaal niet goed genoeg voor de stad Vilvoorde. En daardoor kan de reconversie in dat gebied nog altijd niet van start gaan, iets wat al 20 jaar geleden gebeurd zou moeten zijn. En het is dan ook heel spijtig om te vernemen dat de stad Vilvoorde die stilstand in de hand werkt." 

Leuven trekt bezwaar in

Vilvoorde staat niet alleen in zijn protest, ook Leuven uitte al felle kritiek tegen het Broeklin-project. Toch heeft Leuven nu haar  bezwaarschrift ingetrokken. De stad vindt dat de nieuwe voorwaarden die de Vlaamse overheid oplegt moeilijk juridisch aanvechtbaar zijn en start geen beroepsprocedure op.

Meest gelezen