Recordaantal van 650 kinderen hebben voorlopig geen plaats in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel

In Brussel hebben 2.275 kinderen zich aangemeld voor een secundaire school in het Nederlandstalig onderwijs. Maar 650 van hen hebben voorlopig nog geen plaats toegewezen gekregen, nog nooit waren het er zoveel. Dat komt omdat het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel kampt met een structureel tekort aan plaatsen. Maar ook de grote populariteit van een aantal scholen speelt mee.  

Vanmorgen kregen 650 lagere schoolkinderen die volgend jaar naar het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel willen overstappen slecht nieuws. Voorlopig kunnen ze niet terecht op de school (scholen) van hun keuze. Ze staan nu op een wachtlijst.

We hebben 3 scholen opgegeven, maar in geen enkele van de drie is het gelukt

Katleen Brokken, mama van Marius

Marius die in de Brusselse gemeente Sint-Gillis woont, is één van hen. "We hebben nochtans drie scholen opgegeven", vertelt zijn mama, Katleen Brokken, "maar in geen enkele van de drie is het gelukt om een plaatsje te bemachtigen. We staan nu bij alle drie op de wachtlijst, respectievelijk met de nummers 49, 75 en 87. Dat is weinig hoopgevend."

Structureel plaatstekort

We wisten op voorhand dat we plaatsen te kort zouden hebben, zegt Petrus van den Cruyce, voorzitter van het lokaal overlegplatform. "2.275 kinderen hebben zich aangemeld en er waren maar 1.861 vrije plaatsen. Dus wisten we dat al zeker voor 414 kinderen er geen plaats zou zijn. 

Omdat we ook moeten rekening houden met een aantal andere criteria zoals onder meer de schoolvoorkeur zijn uiteindelijk 650 kinderen op een wachtlijst beland. 

Het plaatstekort verschuift langzaam van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs

Petrus van den Cruyce, voorzitter lokaal overleg platform

Maar hoe komt het dat er nu zoveel plaatsen te kort zijn in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel? Omdat er veel meer kinderen zijn in het basisonderwijs die nu overstappen naar het secundair onderwijs. " Het tekort in het basisonderwijs, dat nog veel groter is, zien we nu langzaam opschuiven naar het secundair onderwijs", zegt Petrus van den Cruyce. 

"We weten dat er plaatsen moeten bijkomen in het secundair en er staan ook nieuwe scholen in de steigers, maar een school bouwen in Brussel is duur en kost tijd en dus zal het nog even duren voor we uit de problemen zijn."

Ons jeugdjournaal "Karrewiet" sprak met twee Brusselse leerlingen, Marius en Lola (lees voort onder de video):

Videospeler inladen...

Populaire scholen

Maar hoe kan het dan dat er op dit moment toch nog 241 plaatsen vrij zijn? "Dat komt omdat een kleine 20 van de 30 scholen die we hebben, heel populair zijn en veel ouders geven die als voorkeurscholen op, zodat er dus plaatsen open blijven bij de andere scholen", legt van den Cruyce uit. 

Voor ons wordt het afwachten, er zit niks anders op

Katleen Brokken, mama van Marius

Voor Marius en zijn mama wordt het nu dus afwachten. Voor de derde keer al, want ook een plaatsje voor Marius bemachtigen in het kleuter- en lager onderwijs in Brussel was niet makkelijk, vertelt Katleen Brokken. 

En ook nu blijft ze niet bij de pakken zitten. "Ik heb ook al Franstalige secundaire scholen gecontacteerd", zegt ze, want Marius is gelukkig tweetalig, maar ook daar krijg ik dezelfde boodschap: geen plaats. "

Meest gelezen