Buurtbewoners zijn boos dat "hun" Ezelswegje in Herent niet meer toegankelijk is.
Radio 2

Buurtprotest tegen afgesloten trage weg in Herent: "Moet ook op privé-domein toegankelijk blijven"

Verschillende buurtbewoners verzetten zich tegen het afsluiten van het Ezelswegje in Herent. Dat is een trage weg die door een privé-domein loopt en af en toe door de eigenaar van dat terrein wordt afgesloten. "Een trage weg is openbaar domein en moet altijd toegankelijk zijn voor iedereen. Ook op privé-grond", klinkt het bij de buurtbewoners. Maar daar is de eigenaar het niet mee eens. De rechtbank doet binnenkort een uitspraak.

Het Ezelswegje in Herent, is een trage weg. Dat is een algemene benaming voor een pad of weg die bedoeld is voor niet-gemotoriseerd verkeer zoals voetgangers en fietsers. Volgens de Atlas der Buurtwegen en wetgevingen rond buurtwegen in ons land is het gemeentebestuur verantwoordelijk voor het openstellen en onderhouden van de trage wegen op haar grondgebied. In theorie moeten trage wegen bovendien openbaar zijn voor iedereen, ook als die door privé-domein lopen. Toch besluit de eigenaar van het gebied waar het Ezelswegje doorloopt geregeld om de weg af te sluiten met een poortje. "Toen wij ons stuk park kochten in 1991, kochten we ook de weg erbij. Dat staat zo in onze plannen. Volgens ons is het dus geen openbare weg", vertelt eigenaar Victor Spaas. "Maar we hebben er geen probleem mee dat de weg geregeld wordt gebruikt door wandelaars. Alleen bij evenementen willen we ons park afsluiten."

Actief gebruikte weg

De vzw Ijzerenberg, een vereniging van Spaas, organiseert jaarlijks tentoonstellingen en concerten in het parkdomein. "In ons park staan veel mooie kunstwerken. We vragen niets liever dan dat de mensen daarvan komen genieten. Maar tijdens periodes van evenementen moeten wij ons park kunnen afsluiten. Voor de veiligheid en de verzekering voor de kunstenaars." Sinds 1 mei van dit jaar is het Ezelswegje opnieuw afgesloten tot oktober. De buurtbewoners zijn daar niet mee opgezet en vroegen aan het gemeentebestuur van Herent om orde op zaken te stellen. "Iedereen kent deze weg die heel actief wordt gebruikt. Door wandelaars, joggers, fietsers of jongeren die bijvoorbeeld via deze veilige verbindingsweg naar de jeugdbeweging gaan", vertelt buurtbewoner Hilde Engels.

"We hebben geprobeerd om samen met de gemeente een oplossing te vinden. Maar daar vonden we geen gehoor en ook gesprekken met de eigenaars leverden niets op, dus zijn we met een rechtzaak gestart. In afwachting van een definitief vonnis is de gemeente verplicht om de weg vrij toegankelijk te houden. Dat gebeurt niet en daar hebben wij moeite mee." Een mogelijke oplossing die op tafel lag, is om het Ezelswegje voor een stuk te verleggen. Die oplossing is ook volgens de eigenaar van het park de beste optie. "Wij zijn daar volledig mee akkoord. Maar de buurtbewoners zien dat niet zitten. Dat begrijp ik niet. Zelfs als we voor het verleggen van de weg een stukje grond moeten afstaan, zijn we bereid dat te doen", aldus Spaas.

Nog geen vonnis

"Tot een paar jaar geleden was er geen enkel probleem. De eigenaars hadden toen alleen percelen aan de linkerkant van de weg. Later hebben ze ook percelen aan de andere kant gekocht en sindsdien claimen ze ook de eigendom van de trage weg die ertussen loopt. Ten onrechte natuurlijk", vertelt een andere buurtbewoner.

Volgens de wet worden trage wegen automatisch toegankelijk als die weg "30 jaar of langer ondubbelzinnig openbaar gebruikt werd". Zoiets heet het recht van doorgang. De buurtbewoners beweren daarvoor de nodige bewijzen te hebben. "Eén van de oudste inwoners van onze gemeente heeft al getuigd dat hij deze weg tijdens de Tweede Wereldoorlog al gebruikte." Maar volgens Victor Spaas is de weg geen openbare weg. Die discussie wordt binnenkort beslecht door de rechtbank.

Volgens de burgemeester van Herent, Astrid Pollers (N-VA), zit de gemeente erg verveeld met de zaak. Het gemeentebestuur wil de definitieve uitspraak van de rechter afwachten vooraleer eventueel verder actie te ondernemen. De uitspraak wordt in oktober van dit jaar verwacht.

Meest gelezen