"Methaanuitstoot simpel en goedkoop terug te dringen"

De uitstoot van methaan, een krachtig broeikasgas, kan met eenvoudige en goedkope maatregelen de komende tien jaar met 30 procent worden teruggedrongen. De verwachte opwarming van de aarde kan daarmee tegen 2045 met 0,3 graden worden verminderd.

Het milieuagentschap van de Verenigde Naties (UNEP) schrijft dat in een rapport waarin wordt gesteld dat het verminderen van de uitstoot van methaan een kwart miljoen vroegtijdige overlijdens kan schelen. Ook zou daarmee jaarlijks het verlies van 26 miljoen ton aan gewassen kunnen worden voorkomen.

Methaan heeft een veel negatievere invloed op de klimaatverandering dan koolstofdioxide (CO2). Meer dan helft van de methaanuitstoot is het gevolg van menselijk handelen. Het gas komt vrij bij onder meer de winning van olie en gas, afvalverwerking en veeteelt.

Het repareren van lekken en tegengaan van verspillingen in de olie- en gassector kan de methaanuitstoot fors verminderen. De Amerikaanse regering maakt daar sinds kort werk van. Ook ander voedsel voor koeien en ander vee kan een bijdrage leveren. Verder is het aan te bevelen bioafval te scheiden van ander afval.

Volgens UNEP-directeur Inger Andersen is het terugdringen van methaanemissie een van de best beschikbare manieren om de gezondheid van mensen, het klimaat, de landbouwsector en ecosystemen snel te verbeteren.

Greenpeace vraagt inkrimping veestapel

In een reactie op het rapport wijst ook Greenpeace op het belang van het terugdringen van de methaanuitstoot om de klimaatcrisis te beperken. "Door de snelle groei van de industriële landbouw die de overconsumptie van vlees en zuivelproducten aanzwengelt, is de landbouw nu al verantwoordelijk voor 40 procent van de wereldwijde uitstoot van methaan", luidt het.

 Volgens Matteo De Vos, expert Landbouw bij Greenpeace België, zien we ook in ons land de laatste jaren meer en meer megastallen. "Door de groei in het aantal melkkoeien is er een stijging in methaanuitstoot. Vlaanderen heeft na Malta de hoogste veeconcentratie van Europa, en een groot deel van onze vlees- en zuivelproductie is bestemd voor export."

Greenpeace België vraagt daarom dat de regering dringend maatregelen neemt om de veestapel te verkleinen en de landbouw klimaatvriendelijker te maken. "Veefabrieken horen niet thuis in ons land. Een verbod op nieuwe en verdere uitbreidingen van industriële veebedrijven is onvermijdelijk om stijgende broeikasgasemissies maar ook de huidige stikstofcrisis aan te pakken. De nodige transitie naar meer ecologische landbouw moet altijd hand in hand gaan met financiële compensaties voor onze boeren", besluit De Vos.

Meest gelezen