Reacties op het loonakkoord: van "billijk" tot "een gemiste kans"

Eindelijk ligt het loonakkoord er. De regering wijkt niet af van het regeerakkoord: de maximale loonsopslag blijft op 0,4 procent, maar daar kan een eenmalige nettopremie tot 500 euro boven op komen. De werkgevers zijn tevreden, de vakbonden minder. "Dit is een gemiste kans."

Voor een aantal regeringspartijen - Open VLD op kop - was het behoud van de loonwet absoluut cruciaal. De vorige regering had besloten dat het loon met maximaal 0,4 procent bovenop de index mocht stijgen, en dat moest bewaard blijven. Zeker omdat ze dan vanuit N-VA - federaal in de oppositie - op enorme kritiek zouden kunnen rekenen.

Maar de socialisten in de regering stonden net zo goed onder druk, zij vanuit PVDA en (vooral) PTB in Brussel en Wallonië. En dus kwam dit compromis uit de bus: de 0,4 procent blijft behouden en daarboven op kunnen bedrijven die goed presteerden mogelijk een premie tot 500 euro uitreiken aan hun werknemers.

"Opgelucht"

Het dossier was op het bord van de regering beland nadat de sociale partners er niet uit raakten. Nu het resultaat er ligt, zijn de reacties bij vakbonden en werkgever eerder verdeeld. Danny Van Assche, topman van middenstandsorganisatie Unizo, zegt vooral "opgelucht" te zijn dat er een akkoord is. "Als we niet boven de norm van 0,4 procent gaan, dan beschermen we onze concurrentiekracht. Dat is belangrijk voor bedrijven, en ook voor de werkgelegenheid."

Beluister hier het gesprek met Van Assche in "De ochtend" en lees daaronder verder:

Volgens Van Assche is die 500 euro netto - met nog een werkgeversbijdrage daar bovenop, zodat de premie meetelt voor de pensioenopbouw - wel een "fors bedrag". Maar niet iedereen gaat die krijgen, en het zal ook niet altijd 500 euro zijn.

Van Assche: "Dat kan op bedrijfsniveau bekeken worden. Het kan gemoduleerd worden, alnaargelang van wat wel en niet kan voor de bedrijven. Heel veel bedrijven zijn daar niet toe in staat: negentig procent van de bedrijven heeft het vorig jaar slecht gedaan." Volgens Van Assche mag geen enkel bedrijf gedwongen worden om te doen wat het niet kan.

"Gemiste kans"

Net die onduidelijkheid over wat het uiteindelijk gaat worden voor werknemers, zorgt voor kritiek bij de vakbonden. Pia Stalpaert, voorzitter van ACV Voeding, ziet een gevaar in kleine ondernemingen.

In grotere ondernemingen is er georganiseerd sociaal overleg, in de kleinere niet. Daar wordt het moeilijker om te onderhandelen over een premie, denkt ze. "Ik vrees dat de werknemers daar uit de boot zullen vallen. Terwijl zij zich ook hard hebben ingezet tijdens de pandemie."

Danny Van Assche noemde die bedenking in De Ochtend "dikke zever". Maar ook Miranda Ulens, topvrouw van het ABVV, deelt de kritiek van Stalpaert. "Wij willen dat mensen die hun stem niet kunnen laten horen , ook verdedigd worden." Ulens zegt overigens ook dat ze zich niet neerlegt bij de loonnorm van 0,4 procent.

Beluister hier het gesprek met Ulens in "De ochtend":

Straks volgt er overleg over hoe de vakbonden precies zullen reageren om de regeringsbeslissing, en of er eventueel syndicale acties komen.

Meest gelezen