2019 The Washington Post

Ook Florida maakt stemmen lastiger met nieuwe wetgeving

De Republikeinse gouverneur van de Amerikaanse staat Florida heeft donderdagavond zijn handtekening gezet onder een nieuwe kieswet. Volgens critici zal die wet nieuwe barrières opwerpen voor het stemmen. Onlangs besloot de aangrenzende staat Georgia, eveneens onder leiding van de Republikeinen, ook een nieuwe kieswet in te voeren die het voor sommige bevolkingsgroepen lastiger maakt om een stem uit te brengen.

Gouverneur van Florida Ron DeSantis ondertekende de wet donderdag in Palm Beach, waar oud-president Donald Trump tegenwoordig woont. DeSantis zorgde voor consternatie onder Amerikaanse media door alle televisiezenders behalve het rechtse Fox News te weren bij de ondertekening. De nieuwe kieswet in de zuidoostelijke staat is vorige week goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat van Florida. Deze zorgt onder meer voor strengere regels omtrent het stemmen per post, waarvan Trump zonder enig bewijs steevast beweert dat het verkiezingsfraude in de hand werkt en hem de verkiezingen heeft gekost.

Kiezers in Florida moeten een briefstembiljet voortaan via de post aanvragen, wat volgens kenners vooral de Republikeinen ten goede komt. DeSantis zei donderdag dat met de nieuwe wet voorkomen wordt dat er massaal stembiljetten via de post verstuurd worden. Florida is een van de vele Amerikaanse staten die kieswethervormingen doorvoeren na de buitengewoon polariserende verkiezingen eind vorig jaar.

Volgens critici zijn die hervormingen bedoeld om groepen kiezers uit te sluiten van de stembusgang, en dan met name minderheden. In Georgia leidde de nieuwe kieswet tot luid protest. Onder anderen president Biden en veel grote bedrijven hadden geen goed woord over voor de hervormingen in die staat, die bij de afgelopen presidentsverkiezingen en Senaatsverkiezingen verrassend naar de Democraten ging.

Ook in een andere belangrijke staat, Texas, ligt een gelijkaardige hervormingswet op tafel. Daarover wordt er momenteel nog gedebatteerd in het regionale parlement. 

Meest gelezen