UZ Gent

UZ Gent in nieuw jasje: compacter en met minder parkeerproblemen

Tegen 2029 komt er op de huidige campus van het UZ een nieuw ziekenhuis. Dat zal een pak compacter zijn, zodat het voor zowel patiënt als bezoeker minder een doolhof is. Ook het heikele parkeerprobleem zou dankzij een nieuwe ondergrondse parking en mobiliteitsplan voor personeel verleden tijd moeten zijn. "Tijdens de werken zal de zorg voor de patiënt niet in het gedrang komen", zegt projectleider Tineke Brits.

Het Gentse stadsbestuur heeft het licht op groen gezet voor het masterplan van het Universitair Ziekenhuis in Gent. Wie binnen acht jaar op consultatie komt of op bezoek gaat, zal in een volledig nieuwe en vooral veel groenere omgeving terechtkomen. We lijsten hieronder de drie belangrijkste pijlers op.

Twee straten

Centraal staat natuurlijk de patiënt. Momenteel is het niet altijd even evident om het juiste gebouw te vinden. Daar komt definitief verandering in. "Op de plaats waar momenteel de parkeertoren staat, komt er een nieuw centraal gebouw", vertelt projectleidster Tineke Brits. "Hierdoor gaan we de bestaande gebouwen K1, K2 en K12 met elkaar kunnen verbinden. Dat centraal gebouw komt dan tussen de polikliniek en het kinderziekenhuis." In dat centrale ziekenhuisgebouw zijn er voor patiënten en bezoekers twee straten voorzien die in het atrium samenkomen. Zo is er een publieke straat, waar een cadeauwinkel, restaurant en onthaal zijn, en is er een zorgstraat voor patiënten. 

Privacy

"Op een heel duidelijke en comfortabele manier zal je je weg kunnen vinden in het ziekenhuis", gaat Brits verder. "Je zal individueel begeleid worden naar je plaats van consultatie, behandeling en opname. Tijdens het hele pad dat je aflegt zal je in contact komen met buitenlucht en een groene omgeving. We voorzien allerlei technieken die ervoor zorgen dat de zorg optimaal zal zijn. We maken de keuze om voor elke gebruiker een individuele route uit te zetten die gescheiden is van andere routes, zodat een patiënt het logistieke deel niet moet zien. Een patiënt zal voldoende privacy hebben om in een bed of in een rolstoel van zijn kamer naar de consultatieruimte of het operatiekwartier kan gaan."

Parkeren zou via een aparte ondergrondse parking vlotter moeten gaan

Projectleider Tineke Brits

Vlotter parkeren

Een parkeerplaats vinden is de laatste jaren een heikel punt gebleken op de campus. Vaak duurt het ruim een kwartier vooraleer er eens een plaatsje vrijkomt en sta je op de koop toe ook nog eens lang stil in de omgeving van het rondpunt aan de Corneel Heymanslaan. Dat veroorzaakte veel onnodige extra stress, die zeker patiënten kunnen missen als kiespijn. 

"Er zal onder het nieuwe ziekenhuis een ondergrondse parkeergarage komen. Je kan dus als patiënt onmiddellijk parkeren en meteen in het ziekenhuis uitkomen. Voor personeel voorzien we een cluster om te  parkeren aan de rand van de campus met aparte inritten. Door die verkeersstromen uit elkaar te halen, zal de verkeersdruk afnemen." Het personeel wordt daarnaast ook nog eens warm gemaakt om zo veel mogelijk de auto aan de kant te laten en met de fiets, te voet of via het openbaar vervoer naar het ziekenhuis te komen. 

Groener

Rond het centrale gebouw zal er veel ruimte zijn voor groen. Dat maakt het voor patiënt, bezoeker en personeel aangenamer. Maar ook buurtbewoners zijn welkom op de campus. Daarnaast komen er ook extra fiets – en wandelpaden, waarbij de zwakke weggebruiker voorrang heeft op het gemotoriseerde verkeer. Op termijn moet het ziekenhuis CO2-neutraal worden.

Minder bedden

Het bestuur kondigde ook aan dat een compacter ziekenhuis minder ziekenhuisbedden met zich meebrengt. Waar de teller nu op ruim 1.000 bedden staat, zal dat naar de toekomst toe herleid worden tot 939. Capaciteitsproblemen voorziet het ziekenhuis niet. "We hebben zelfs tijdens deze coronapandemie op geen enkel moment een tekort gekend. Dat er minder bedden voorzien worden, kadert in een algemeen plan dat in heel ons land wordt doorgevoerd: de patiënt minder lang in het ziekenhuis laten verblijven. De bedoeling is dat de patiënt thuis kan herstellen en daar de nodige zorgen krijgt."

Ondertussen zijn al heel wat van de bestaande gebouwen afgebroken. Tegen 2023 zou de nieuwe parkeertoren voor het personeel gebouwd moeten worden. Een jaar later zou, als alles volgens schema verloopt, de eerste spadesteek voor het nieuwe ziekenhuis moeten volgen. "We gaan er alles aan doen zodat de patiënt zo min mogelijk hinder ondervindt. Zo gaan we bewust het getril monitoren en zal de patiënt zonder enig probleem hier voor alle soorten zorg terecht kunnen."

kasto80

Meest gelezen