Aantal dodelijke ongevallen met fietsers is op een jaar tijd verdubbeld in West-Vlaanderen

In 2020 waren er in West-Vlaanderen 23 dodelijke ongevallen waar fietsers bij betrokken waren. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met het jaar daarvoor. Dat is opvallend, vooral omdat het totale aantal verkeersdoden net gedaald is. 

Er waren minder verkeersdoden op de West-Vlaamse wegen, maar daar waren dus wel meer fietsers bij betrokken. "Een mogelijke verklaring is dat er het voorbije coronajaar meer gefietst is", zegt Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. 

Als we in de toekomst vaker willen blijven fietsen, zullen we volgens de expert zowel de infrastructuur als ons gedrag in het verkeer moeten aanpassen:  "Veel fietsongevallen gebeuren door onveilig gedrag van fietsers en automobilisten en ook omdat de infrastructuur niet is aangepast. Om dat goed te krijgen is Vlaanderen bezig aan een grote inhaaloperatie door dubbel zoveel te investeren in veilige fietsinfrastructuur als in de voorbije jaren. Ondertussen moeten we blijven hameren op veilig gedrag. Trager rijden en minder gsm'en achter het stuur zijn daarin belangrijke speerpunten."

Bijna de helft van die dodelijke ongevallen gebeurden op een plaats zonder fietspad. Ruim meer dan de helft was te wijten aan het niet verlenen van voorrang en geen afstand houden. En 6 op de 10 fietsdoden is ouder dan 60.

Meest gelezen