Rook en stoom stijgen op uit een fabriek in de Chinese provincie Shanxi.
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

China stootte in 2019 voor het eerst meer broeikasgassen uit dan alle ontwikkelde landen samen

De wereldwijde uitstoot van de zes broeikasgassen uit het Kyoto-protocol bedroeg in 2019 52 gigaton CO2-equivalenten, 52 miljard ton. Dat is een stijging met 11,4 procent tegenover tien jaar geleden. China nam daarvan meer dan 27 procent voor zijn rekening en stootte daarmee meer broeikasgassen uit dan al de ontwikkelde landen samen. Op de tweede plaats staat de VS met 11 procent van het totaal. Opvallend is ook dat India met 6,6 procent van de uitstoot de 27 landen van de EU van de derde plaats verdringt.  

De cijfers zijn berekeningen en schattingen van het Amerikaanse onafhankelijke onderzoeksinstituut Rhodium Group. China geeft niet regelmatig gegevens vrij over zijn uitstoot. De laatste officiële cijfers toonden aan dat de uitstoot van broeikasgassen in 2014 gestegen was tot 12,3 gigaton, een stijging met 53 procent op tien jaar tijd. 

In 2019 stootte China volgens de Rhodium Group voor het eerst meer dan 14 gigaton broeikasgassen uit, 14,093 miljard ton om precies te zijn. Dat is meer dan een verdrievoudiging sinds 1990 en een toename met 25 procent in de laatste tien jaar. 

Daarmee is het aandeel van China in de wereldwijde uitstoot gestegen tot 27 procent en daarmee overtreft China niet alleen de nummer twee, de VS met 11 procent van de wereldwijde uitstoot, maar ook voor het eerst de uitstoot van alle ontwikkelde landen samen. 

Met ontwikkelde landen bedoelt de Rhodium Groep de 37 lidstaten van de OESO en samen hebben die in 2019 14,057 miljard ton broeikasgassen uitgestoten, zo'n 36 miljoen ton CO2-equivalenten minder dan China. 

Tot de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, behoren de 27 landen van de EU en Australië, Canada, Chili, IJsland, Israël, Japan, Mexico, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Turkije, de VS, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea en Zwitserland.  

Vrouwen dragen steenkool weg uit een dagbouwmijn in de Indiase provincie Jharkand.
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Uitstoot per hoofd van bevolking blijft grootste in de VS

China mag dan wel meer dan een kwart van de wereldwijd uitstoot voor zijn rekening nemen, het is een groot land met een bevolking van meer dan 1,4 miljard mensen. In het verleden betekende dat dat de uitstoot per hoofd van de bevolking in China beduidend lager lag dan in de ontwikkelde wereld, maar ook daar komt verandering in. 

In 2019 stootte China volgens de Rhodium Group 10,1 ton per hoofd van de bevolking uit, bijna een verdrievoudiging tegenover 20 jaar geleden. Dat ligt nog steeds veel lager dan in de VS, die de hoogste uitstoot per hoofd van de bevolking had met 17,6 ton. 

Maar het komt wel dicht in de buurt bij het gemiddelde van de OESO-landen in 2019, dat 10,5 ton bedroeg. De cijfers wereldwijd voor 2020 zijn nog niet beschikbaar, maar de Rhodium Group verwacht dat China het gemiddelde van de OESO in 2020 overtroffen heeft. In China is de uitstoot immers met 1,7 procent gestegen terwijl die in bijna alle andere landen gedaald is door de coronacrisis.   

Rook en stoom komen uit een staalfabriek in de Chinese provincie Hebei.
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Historisch gezien ligt China nog steeds 'achter'

China stoot nu wel veel broeikasgassen uit, maar historisch gezien is het behoorlijk laat begonnen met het massaal uitstoten daarvan in vergelijking met veel geïndustrialiseerde landen. Sinds het begin van de industriële revolutie hebben de OESO-lidstaten dan ook zo'n 4 keer meer broeikasgassen uitgestoten dan China tot nog toe. Geschat wordt dat de totale gecumuleerde uitstoot van de OESO sinds 1750 zo'n 900 gigaton bedraagt. 

China heeft toegezegd dat het zijn uitstoot nog zal laten stijgen tot 2030, om dan koolstofneutraal te worden tegen 2060. Verwacht wordt dat het land dit jaar ambitieuzere klimaatdoelstellingen zal aankondigen, maar president Xi Jinping heeft verleden maand op een klimaattop nog gezegd dat China zijn verbruik van steenkool, de meest vervuilende fossiele brandstof, pas zal beginnen te verminderen vanaf 2026. 

Een Chinese steenkoolmijn in dagbouw in Binnen-Mongolië.

Meest gelezen