Archieffoto

Honderden extra leerkrachten om leerachterstand bij leerlingen weg te werken

Om de leerachterstand bij leerlingen weg te werken komen er de volgende jaren telkens 540 extra leerkrachten bij. Voor volgend schooljaar wordt ook de operatie bijsprong voortgezet, waarbij nog eens 2.000 voltijdse krachten kunnen worden ingezet om leerlingen bij te spijkeren. Daarnaast worden ook de centra voor leerlingbegeleiding versterkt om het mentale welzijn van alle leerlingen te bewaken. Op die manier wil onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) de leerachterstand door corona ombuigen in een voorsprong. 

Er werd naar uitgekeken: welk plan zou onderwijsminister Ben Weyts presenteren om de leerachterstand wegens corona aan te pakken? 

We gaan corona nog even met ons meesleuren

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA)

Want het is duidelijk: de coronacrisis heeft ook in het onderwijs een zware impact gehad. Scholen werden geheel of gedeeltelijk gesloten, het afstandsonderwijs werd ingevoerd en vele leuke activiteiten voor leerlingen vielen weg. 

Onderwijsexperten wezen op de leervertraging die veel leerlingen daardoor hebben opgelopen, maar ook op het verminderd welbevinden van de leerlingen.  Onderwijsminister Weyts beseft dat we corona nog een tijdje zullen meesleuren en wil nu op die beide zaken inzetten. 

Leerachterstand aanpakken

Wat de leerachterstand betreft, had een werkgroep met pedagogen, onderwijskoepels en scholieren al aangegeven dat die niet op 1-2-3 kan worden weggewerkt, maar ook de komende jaren structureel moet worden aangepakt. En daar gaat de minister nu op in. 

We moeten waakzaam zijn voor langetermijngevolgen die misschien pas in de toekomst echt duidelijk worden. 

Vanaf volgend schooljaar maakt Weyts de komende jaren telkens 27 miljoen euro extra vrij om 540 leraren bijkomend aan te werven. Zij moeten de meest kwetsbare leerlingen vooruit helpen. 

"Want we moeten waakzaam zijn voor de langetermijngevolgen van deze coronacrisis die misschien pas in de toekomst echt duidelijk worden", zegt hij.

Om dit op een efficiente manier aan te pakken, zullen succesvolle praktijken om leerachterstand weg te werken in kaart worden gebracht en uitgewisseld tussen scholen. 

Operatie 'bijsprong' voortzetten

Daarnaast verlengt de minister volgend schooljaar ook de operatie bijsprong die nu al loopt en waarbij elke maand 10 miljoen euro extra wordt vrijgemaakt waarmee zo’n 2000 voltijdse leerkrachten kunnen worden ingezet om leerlingen bij te spijkeren.  

Welbevinden op school verhogen

Maar naast meer helpende handen in de klas om de leervertraging in te halen, wil de minister ook het mentaal welzijn van leerlingen op school verbeteren.  Daarvoor trekt hij 27 miljoen euro extra uit om de Centra voor Leerlingenbegeleiding ( CLB) te versterken. 

Die hebben tijdens deze coronacrisis vooral ingezet op contactopsporing en moeten vanaf volgend schooljaar opnieuw hun rol als leerlingbegeleiders opnemen en leerlingen, ouders en scholen ondersteunen in de nasleep van corona. 

Problemen rond leerachterstand en mentaal welzijn op school zijn allesbehalve nieuw, maar tijdens de coronacrisis kwamen ze wel meer dan ooit op de voorgrond

Het digitale platform van de CLB’s zal worden uitgebreid zodat er online meer kwaliteitsvolle hulpverlening mogelijk wordt. En er komt ook een nieuw digitaal instrument waarmee zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders elk jaar het welzijn van alle leerlingen kunnen meten.  

“We gaan ervoor zorgen dat er positieve dingen voortkomen uit die vreselijke coronacrisis”, zegt minister Weyts. “Problemen rond leerachterstand en mentaal welzijn op school zijn allesbehalve nieuw, maar tijdens de coronacrisis kwamen ze wel meer dan ooit op de voorgrond. We gaan die uitdagingen nu structureel aanpakken in de komende schooljaren”. 

Meest gelezen