Radio 2

Discriminatietoets homofobie op huurmarkt in Kortrijk

Kortrijk voert een discriminatietoets in voor homo- en transfobie op de huurmarkt. Philippe De Coene (Vooruit), schepen van Gelijkheid in Kortrijk, maakte dit bekend tijdens de inhuldiging van het eerste Kortrijkse regenboogzebrapad in het centrum van de stad.

“We hanteren de discriminatietoets al lang voor mensen met een migratie-achtergrond maar voortaan doen we dat dus ook voor personen uit de LGTBI+-gemeenschap. Want ook zij worden gediscrimineerd, zoals een lesbisch koppel dat op een bepaald moment geen woning kon huren omwille van hun geaardheid”, zegt De Coene. “We sturen op hetzelfde moment een mail van een fictief heterokoppel en een fictief homo- of lesbisch koppel en kijken hoe hierop wordt gereageerd. Door zo'n toets kunnen we die wantoestanden in de toekomst misschien voorkomen.” 

Rainbow Cities Network

Het regenboogzebrapad in het centrum van de stad zal een sterke visuele trekker zijn op 17 mei, de dag tegen homofobie en transfobie. Dat geldt ook voor het lidmaatschap van het Rainbow Cities Network. Na Leuven, Gent en Brugge is  Kortrijk de vierde Vlaamse stad en de 34ste wereldwijd die in dit netwerk stapt. Het netwerk komt op tegen discriminatie van mensen met een andere seksuele geaardheid. “Maar Kortrijk voert al een tijd een sterk beleid op dat vlak", zegt De Coene. "De discriminatietoets is daar een voorbeeld van. Daarnaast willen we slachtoffers begeleiden en beschermen die een klacht willen indienen tegen discriminatie en agressie omwille van hun seksuele geaardheid."

Sensibiliseren blijft belangrijk

Op 17 mei start Kortrijk ook met PAARS, een sensibiliseringscampagne voor de Kortrijkse scholen met info, vormingsmateriaal en paarse polsbandjes voor de leerlingen. “Sensibilisering blijft nodig, want jongeren die worstelen met hun identiteit, raken dikwijls geïsoleerd”, zegt De Coene nog. 

Meest gelezen