Energieleveranciers zullen niet langer oude dure contracten automatisch mogen verlengen

Vanaf volgend jaar mogen energieleveranciers geen zogenaamde "slapende energiecontracten" meer verlengen. Dat zijn contracten die eigenlijk niet meer beschikbaar zijn op de markt, maar stilzwijgend verlengd worden, waardoor de consument vaak een hogere prijs betaalt. De Kamer­commissie Energie heeft vanmiddag een wetsvoorstel goedgekeurd dat een einde moet maken aan die contracten. "De Inspecteur" op Radio 2 ontdekte onlangs nog dat meer dan een half miljoen Belgische gezinnen zo'n slapend energiecontract hebben en gemiddeld 600 euro te veel betalen voor hun energie.

Een slapend energiecontract is een contract dat niet meer beschikbaar is op de markt, maar dat door de leverancier stilzwijgend wordt verlengd. Vaak zijn dat niet de goedkoopste contracten, want de voorbije jaren is de prijs voor gas en elektriciteit gedaald. Meer dan een half miljoen gezinnen zitten in die situatie en betalen jaarlijks gemiddeld 600 euro meer voor energie dan gezinnen met een actueel contract. 

Melkkoe van de leveranciers

De Inspecteur kaart het probleem al aan in het voorjaar tijdens de Energie Special. Toen bleek al dat die verouderde contracten een gigantisch probleem zijn. "Zo’n slapend verlengingscontract is erop gericht om je ongemerkt zo veel mogelijk te laten betalen”, vertelt Kurt Hernot. Hernot is specialist prijzen bij de CREG, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. 

Het vervelende is dat veel klanten niet eens doorhebben dat ze in zo’n opvolgcontract verzeild geraakt zijn. "De leverancier zal je aan het einde van een contract een voorstel doen. Wanneer je daar niet op reageert, word je automatisch overgezet. En vanaf dan word je dus vaak een soort melkkoe", zo weet Hernot.

Politiek grijpt in

De situatie waarbij oude, dure contracten automatisch verlengd worden, is absurd. De trouwste klanten worden zo het minst beloond. Maar er is beterschap op komst. Vanaf 1 januari 2022 zijn 'slapende' contracten verboden.

Met deze wet zullen energieleveranciers automatisch het meest voordelige contract suggereren

Kris Verduyckt, Kamerlid Vooruit

Kamerlid Kris Verduyckt (Vooruit) werkte geruime tijd aan een voorstel om het probleem van 'slapende' contracten aan te pakken. Hij is tevreden dat het wetsvoorstel vandaag unaniem is goedgekeurd in de Kamercommissie Energie.

"Heel wat consumenten hebben een slapend contract zonder het te weten. Met deze wet kan iedereen zich, zonder veel moeite, opnieuw inschrijven in het tarief dat hij of zij wenst, want in de toekomst zullen de leveranciers automatisch het meest voordelige contract suggereren. Een enorme stap naar een meer transparante energiemarkt in ons land." 

Dure slapende contracten gaan eruit

In de nieuwe wet voorziet Vooruit een regeling waarbij elke leverancier de klant twee maanden voor het aflopen van zijn contract moet informeren over het actuele aanbod van contracten. Een leverancier moet jou dus laten weten welke contracten er op dit moment beschikbaar zijn. Als er sprake is van een 'slapend' contract, moet de leverancier dat niet alleen melden aan de klant, maar moet die ook een nieuw (actief) contractvoorstel doen.

Als de klant niet of niet tijdig reageert, moet de leverancier de klant overzetten naar het goedkoopste equivalent product op dat moment. Dat betekent dus dat de klant het goedkoopste contract krijgt dat het best aanleunt bij diens gebruiksprofiel. 

Breuk met het verleden

De nieuwe wet is een belangrijke stap naar een eerlijkere energiemarkt. Op dit moment moeten klanten nog zelf op zoek gaan naar een goedkoper contract. Maar in het geval van slapende contracten is dat dubbel zo moeilijk. Die contracten bestaan officieel niet meer en dus zijn ze ook niet terug te vinden in de resultaten van de online prijsvergelijkers. 

In de wet die vandaag werd goedgekeurd staan ook concrete data waarop leveranciers actie moeten ondernemen. "Voor contracten van onbepaalde duur moeten de leveranciers volgend jaar al starten om de mensen die met een verouderd contract zitten te verwittigen. Voor contracten van bepaalde duur is het wachten tot de einddatum van het contract", aldus Verduyckt. 

Leveranciers moeten zich aanpassen

Op dit moment engageren enkele leveranciers zich al om op termijn hun klanten over te zetten naar een actief contract (een contract dat je als nieuwe klant vandaag bij hen kunt aangaan). Engie en Luminus doen dat al een tijdje.

De anderen zullen nu moeten volgen. Ook al betekent dat voor hen een serieus inkomensverlies. "Er zijn vandaag al een pak leveranciers die bewijzen dat het perfect mogelijk is om klanten uitsluitend actieve contracten aan te bieden. Die paar bedrijven die wel nog met slapende contracten werken, zijn hier allicht niet blij mee. Maar de concurrentie bewijst wel dat het kan zonder", zo stelt Verduyckt.  

In het verleden zijn de bedrijven die met slapende contracten werken ook al op het matje geroepen door de politiek. Volgens Verduyckt is de tijd nu rijp om het gebruik van slapende contracten ook effectief te gaan verbieden. "Ik ben blij dat het wetsvoorstel unaniem werd goedgekeurd."

Meest gelezen