Pexels-Sofia Alejandra

OCMW van Gent kan vraag naar psychologische ondersteuning niet volgen, er zijn zelfs wachtlijsten

Het OCMW van de stad Gent ziet de vraag naar psychologische ondersteuning steeds meer stijgen. In oktober vorig jaar nam de stad 4 extra psychologen aan voor kwetsbare mensen en mensen met mentale problemen tijdens de coronacrisis. Die kunnen een 200-tal mensen helpen, maar de vraag is zo groot, dat er ook wachtlijsten zijn.

De coronacrisis is nog niet voorbij en laat zijn sporen na, heel vaak gaat het om mentale problemen die mensen treffen. Uit cijfers van het Gentse OCMW blijkt dat er het afgelopen jaar 33 procent meer hulpvragen zijn. Het gaat vaak om financiële vragen maar ook de nood aan psychologische ondersteuning wordt groter.  De stad Gent heeft daarom, naast de algemene psychologische dienst, voor twee jaar 4 extra "relancepsychologen" aangeworven. Die geven gratis psychologische hulp aan kwetsbare Gentenaars.  Ze geven een individueel en kortdurende begeleiding, verspreid over maximaal 10 sessies. Er mag over alles gepraat worden, zonder berperkingen over het onderwerp.

De psychologische hulp is laagdrempelig, en voor iedereen die kwetsbaar is
Steven Gillis van de stad Gent

Steven Gillis werkt voor de dienst Gezondheid en Zorg van de stad Gent: "De 4 psychologen werken verspreid over de stad, per wijk. Die werken in wijkgezondheidscentra maar ook in laagdrempelige ontmoetingscentra zoals sociale kruideniers en organisaties die gelinkt zijn aan opbouwwerk." Het laagdrempelige is heel erg belangrijk, benadrukt Gillis, het is belangrijk dat iedereen psychologische hulp kan vinden.

Hulp binnen het OCMW zelf

De stad heeft verschillende psychologische diensten die in totaal 1.700 mensen helpen. De relanchepsychologen nemen een 200-tal mensen voor hun rekening. 

In het begin van de crisis konden de contacten tussen de psycholoog en de persoon in kwestie nog fysiek plaatsvinden. Maar dat veranderde gaandeweg: "Dat gebeurde al snel telefonisch of online. Maar bij de relancepsychologen hebben we ervoor gekozen om de gesprekken zoveel als mogelijk toch fysiek, maar op een veilige manier, te laten doorgaan."

Doorverwijzing

Om terecht te kunnen bij een relanchepsycholoog, moet je doorverwezen worden door je huisarts, door iemand van een wijkgezondheidscentrum of door bijvoorbeeld iemand die met straathoekwerking bezig is. "Het is gratis en we mikken echt op de meest kwetsbare mensen onder ons. Zelfs als ze geen geld hebben, of ergens een sociale drempel voelen, moeten ze zo gemakkelijker de weg naar ons vinden."

We hopen na het traject dat de mensen verder kunnen zonder ons
Steven Gillis van de stad Gent

De trajecten moeten kort, maar krachtig zijn, met een maximum van een tiental sessies per persoon, zegt Gillis. "We hopen dat ze dan verder kunnen zonder ons. Indien er toch nog meer begeleiding nodig is, dan bekijken we hoe we hen verder kunnen helpen."

Een nobel project van de stad Gent, maar de vraag is op dit moment wel groter dan het aanbod. Er zijn dan ook wachtlijsten: "Maar zelfs met de mensen die op die lijsten terechtkomen, proberen we toch te bekijken wat een andere mogelijkheid kan zijn voor hen."

kasto80

Meest gelezen