Voortaan geen beroepsgeheim meer bij overleg over radicalisering 

Voortaan zullen jeugdwerkers, straathoekwerkers, de lokale politie, CLB-medewerkers en de lokale besturen niet meer gebonden zijn aan hun individueel beroepsgeheim, wanneer ze samenkomen in een "lokale integrale veiligheidscel". Het Vlaams parlement heeft daarvoor zonet een decreet goedgekeurd. In zo'n "lokale integrale veiligheidscel" komen verschillende partijen samen om iemand op te volgen wanneer er sprake is van radicalisering. 

Na de aanslagen in 2016 werd in de strijd tegen radicalisering beslist dat elke gemeente een "lokale integrale veiligheidscel (LIVC)" moest oprichten. De bedoeling van zo'n cel? Mensen opsporen die aan het radicaliseren zijn en aanslagen zouden kunnen plegen.

Verschillende partijen zitten er samen rond de tafel om het traject van bepaalde mensen op te volgen: de lokale politie, de lokale besturen, maar ook jeugdwerkers, straathoekwerkers, medewerkers van het CLB... 

Voortaan kan alle informatie gedeeld worden

Volgens Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) hebben die veiligheidscellen al vaak hun dienst bewezen, maar botsten ze soms op een aantal muren. Eén van die beperkingen was het feit dat iedereen gebonden was aan een beroepsgeheim, waardoor sommige zaken niet konden worden gedeeld.

In een nieuw decreet, dat vandaag werd goedgekeurd door het Vlaams parlement, wordt dat individueel beroepsgeheim vervangen door een collectief beroepsgeheim. "Hoe meer diensten samenwerken, hoe beter we gevaren kunnen detecteren en opvolgen en zo de maatschappij kunnen beschermen tegen alle mogelijke vormen van extremisme", klinkt het bij Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA). 

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens had tijdens de totstandkoming van het decreet haar bezorgdheden geuit en benadrukte dat het delen van het beroepsgeheim alleen in uitzonderlijke omstandigheden te verantwoorden is. Minister Somers (Open VLD) benadrukt dat niemand verplicht is om deel te nemen aan zo'n overleg.

Er worden ook extra middelen vrijgemaakt om die "lokale integrale veiligheidscellen" verder uit te bouwen.

Meest gelezen