Franstalig onderwijs gaat voor kortere zomervakantie (en verlengt herfst- en krokusvakantie), Vlaanderen houdt boot af

De Franse Gemeenschapsregering heeft een akkoord bereikt over een hervorming van de schoolvakanties vanaf 2022. De zomervakantie wordt ingekort, de herfst- en krokusvakantie zullen voortaan twee weken duren. In Vlaanderen houdt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) de boot (voorlopig) af.

In Franstalig België is afgesproken dat de scholieren in het onderwijs in 2022 op maandag 29 augustus 2022 het schooljaar aanvatten. Dat schooljaar wordt pas afgerond op vrijdag 7 juli 2023. Ter compensatie komt er een weekje bij in zowel de herfst- als de krokusvakantie. Voor de kerst- en paasvakantie verandert er niets: die blijven twee weken duren. 

De regering is niet over één nacht ijs gegaan: over de vraag of de zomervakantie moet worden ingekort werd al jaren gedebatteerd. Volgens verscheidene pedagogen duurt de zomervakantie te lang voor kinderen en jongeren. De band met school en opleiding wordt volgens hen te lang doorgeknipt. Tegelijkertijd werd één week vakantie in het eerste en tweede trimester als te weinig bevonden om voldoende op adem te komen.

En Vlaanderen?

In Vlaanderen werd het debat daarover vorige maand nog gevoerd. Onderwijsexpert Dirk Van Damme riep toen op om de zomervakantie in te korten, zodat kinderen de leerachterstand kunnen inhalen die ze hebben opgelopen tijdens de coronacrisis.

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) laat nogmaals weten dat hij ervoor openstaat om na te denken over een kortere zomervakantie. "Maar ik wil het debat niet voeren te midden van de coronacrisis, die al zeer veel vraagt van het onderwijsveld. Als je dit debat voert, moet dat goed en grondig gebeuren. En met álle betrokkenen, want dit is geen zaak van alleen de onderwijswereld. Zowat de hele samenleving is ingespeeld op de huidige schoolvakanties. Als we met die kalender gaan schuiven, zal dat ook gevolgen hebben voor ouders en veel sectoren."

Zomervakantie inkorten heeft niets dan voordelen en er is een groot draagvlak voor

Socioloog Ignace Glorieux van de VUB heeft 25 jaar geleden op vraag van minister van Onderwijs Luc Van den Bossche onderzoek gedaan naar de zin van het inkorten van de zomervakantie.

"We hebben niet alleen uitvoerig literatuuronderzoek gedaan, we hebben ook gepraat met stakeholders uit het onderwijs, ouders, directies, leraars, vakbonden en politieke partijen. We polsten naar een ideaal voorstel en het voorstel van de Franstalige gemeenschap van vandaag komt overeen met wat we toen voorstelden. Dat voorstel werd ook gedragen door het veld, maar de minister van Onderwijs heeft het jammer genoeg nooit ernstig genomen", legt Glorieux uit in "De wereld vandaag".

Ook de ouders waren het idee genegen. "Het is moeilijk voor ouders om die negen weken zomervakantie in te vullen. Ze zijn niet altijd beschikbaar. Het belangrijkste argument om de zomervakantie in te korten is het zomerverlies. Dat betekent dat als je vakantie hebt en hoe langer die duurt, hoe meer leerstof verloren gaat. Je hebt vanalles geleerd en dat gaat verloren. Op zich is dat geen probleem, want dat kan worden opgehaald. Het grote probleem is dat dat verlies niet gelijk is voor alle kinderen", zegt Glorieux.

Meest gelezen