Imgorthand

Nieuwe basisschool op komst in Bosvoorde met aandacht voor buitenonderwijs

In Watermaal-Bosvoorde worden momenteel de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe basisschool. Het wordt een zogenoemde "bosschool" met aandacht voor onderwijs in de buitenlucht. De school zal van start gaan in september en richt zich vooral tot kinderen uit sociale woningen, maar ook leerlingen met een leerstoornis.

"Het idee is 15 jaar geleden ontstaan", zegt initiatiefnemer Maarten Roels. "Ik merkte dat sommige leerlingen beter presteerden in een natuurlijke omgeving. Dat gebeurt al in een paar scholen in Wallonië en ik merk ook dat de interesse bij ons groeit. We gaan van start met een 30-tal kinderen en voor de infovergadering die er aankomt, hebben al 250 ouders hun interesse getoond", zegt Maarten Roels nog.

Schooldag in de echte wereld

"Een schooldag begint bij ons met een fysieke activiteit om de stress van het alledaagse leven los te laten.  Daarna trekken we het bos of de stad in. We gaan naar musea, een schrijnwerkerij, een architectenbureau. We trekken de realiteit in, dat is het belangrijkste", voegt Maarten Roels eraan toe. "We gaan materiaal halen in de echte wereld, brengen die terug naar school en gaan daar dan mee aan de slag".

Verschillende pijlers

"We zijn zeer ambitieus", zegt Maarten Roels. "We willen tweetalig zijn, maar streven ook naar een sociale mix. Een kwart van de plaatsen wordt voorbehouden voor kinderen uit sociale woningen. Kortom, natuur, democratie, sociale mix zijn de belangrijkste pijlers.  Inclusie ook, kinderen met een leerstoornis zijn ook welkom. Er zijn geen klassen bij ons.  Alle leeftijden worden verticaal geïntegreerd.  Maar met alle inschrijvingen die er zijn, kunnen we toch een evenwicht per leeftijdsgroep vormen. 

Gekleed naargelang de weersomstandigheden

En wat als het slecht weer is buiten ? "Slecht weer bestaat niet, zegt Maarten Roels, "slechte kleding wel. Dat zien we ook in Scandinavië. Ook als het regent, vriest, stormt: de kinderen zijn daar altijd buiten en die vinden dat ook leuk. Als er toch een ongelukje gebeurt, kunnen we in uiterste nood nog in ons gebouw terecht", besluit Maarten Roels van de Beukenschool.

Meest gelezen