Illustratiefoto

Netwerk Leerproblemen Vlaanderen roept op: "Scholen, delibereer mild voor leerlingen met leerproblemen"

Het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen roept scholen op om leerlingen die grote problemen hebben met lezen, spellen en rekenen (dyslexie of dyscalculie) mild te delibereren. Volgens het Netwerk hebben zij het dit corona-jaar extra moeilijk gehad en mag dit hun verdere schoolloopbaan en toekomst niet hypothekeren. 

Het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen verspreidt kennis met betrekking tot leerproblemen en neemt ook zelf onderzoeksinitiatieven in dit verband. De groep onderzoekers maakt zich zorgen over de impact van corona op leerlingen met ernstige problemen met spellen, lezen en rekenen. 

Ga er niet van uit dat deze kinderen nooit die spellingsregels of nooit die tafels onder de knie krijgen

Professor Annemie Desoete

Voor alle leerlingen is de coronaperiode met het afstandsonderwijs moeilijk geweest, zegt professor aan de UGent, Annemie Desoete. Maar leerlingen met leerproblemen hebben nog meer te lijden gehad van het feit dat de directe instructie door de leerkracht minder goed kon verlopen dan normaal.

“Daardoor zien we nu dat deze leerlingen minder goed presteren en bestaat het risico dat ze bijvoorbeeld tegengehouden worden om over te stappen naar het eerste leerjaar of geen getuigschrift basisonderwijs krijgen, terwijl die leerlingen het in principe wel kunnen.” 

Wees mild en neem geen beslissingen die in het nadeel van deze leerlingen zijn

Daarom pleit professor Desoete ervoor om leerlingen met leerproblemen het voordeel van de twijfel te gunnen en hen mild te delibereren.

“Wees mild , ga er niet van uit dat deze kinderen nooit die spellingregels onder de knie krijgen of nooit die tafels aangeleerd krijgen. Soms met wat meer instructie, met wat meer hulpmiddelen zullen ze dat wel kunnen. Laat ons nu geen beslissingen nemen die ten onrechte zijn , die ten nadele van deze leerlingen zijn”. 

Toekomstgericht delibereren

Want leerlingen met dyslexie en dyscalculie kunnen ook minder goed plannen, zijn sneller afgeleid en vaak faalangstig en het afstandsonderwijs wegens corona doet net een extra beroep op deze vaardigheden waardoor deze leerlingen dus extra kwetsbaar zijn.

Vandaar de oproep aan de klassenraden om toekomstgericht te delibereren en veeleer uit te gaan van de mogelijkheden van de leerlingen dan van hun werkelijke leerresultaten. En ook aan te geven op welke punten de leerlingen het volgende schooljaar moeten bijgewerkt worden. 

Meest gelezen