Zorgen over vaccinaties bij Franstaligen in ons land: ze zijn minder bereid om zich te laten prikken dan Vlamingen

Franstaligen zijn minder bereid dan Vlamingen om zich te laten vaccineren. Dat blijkt uit de cijfers bij de 65-plussers en uit de nieuwe coronabarometer.

Het gaat niet slecht met de vaccinatiecampagne: de aantallen beginnen nu relatief snel te stijgen, maar er is ook een keerzijde aan de medaille. Nog altijd is niet iedereen even bereid om een prik te laten zetten.

Neem nu de cijfers bij de 65-plussers - voor wie de vaccinatiecampagne stilaan afgerond is. Daar zitten grote regionale verschillen in. Volgens Sciensano heeft zo'n 96 procent van de Vlaamse 65-plussers zich laten vaccineren. In Wallonië daalt dat naar 83 procent en in Brussel zelfs naar 74 procent.

Barometer

Diezelfde trend blijkt nu uit de coronabarometer. Daaruit moet blijken dat in totaal 38 procent van de Franstaligen zinnens is om zijn of haar prik te weigeren. In Vlaanderen is dat 20 procent, ook een substantieel aantal dus, maar toch een stuk minder.

Nu moeten de cijfers enigszins genuanceerd worden: de enquete is niet helemaal representatief voor de bredere bevolking. Er duiken relatief meer vrouwen, gepensioneerden en Nederlandstaligen in de cijfers op, maar de makers zijn er toch gerust op: dit is een trend. En die is bovendien al een tijdje merkbaar.

Bezorgd

De wetenschappers achter de coronabarometer maken er zich in elk geval zorgen om. Klinisch psycholoog Olivier Luminet, van de universiteit van Louvain-la-Neuve, ziet een grote rol weggelegd voor huisartsen en de overheid, die campagne moeten voeren om de vaccinatiecijfers op te krikken.

"Want we zien een grote groep aan Franstalige kant die tegen is. Wellicht heeft dat te maken met de invloed van Frankrijk, maar wellicht ook met de grotere groep allochtonen in Franstalig België. Voor de ouderen, die de taal niet altijd machtig zijn, is dat een communicatieprobleem. Maar bij de jongeren is er een groep die zich uit overtuiging niet wil laten vaccineren."

Emmanuel André, viroloog aan de KU Leuven, zegt dat de cijfers erop wijzen dat er nog een lange weg te gaan is wat betreft de communicatie over vaccins. "We hebben niet alleen een jaar tijd gehad om de communicatie over corona op punt te krijgen, er is ook een jaar tijd geweest om desinformatie over corona te verspreiden."

Beluister hier het volledige gesprek met Emmanuel André in "De wereld vandaag" op Radio 1: 

Volgens hem moet er nog meer ingezet worden op communicatie over de coronavaccins. Daarnaast is het gebrek aan motivatie in Franstalig België ook te wijten aan enkele virologen die desinformatie over het vaccin hebben verspreid, klinkt het. 

Besmettingen

Of zich dat ook in de cijfers van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames vertaalt? Niet noodzakelijk. Er zijn aan Franstalige kant een aantal provincies waar de besmettingen stijgen (Luxemburg, zelfs met 15 procent) of niet zakken (Luik en Waals-Brabant). Maar ook in Antwerpen stijgen ze (met 1 procent).

In Brussel is het aantal bevestigde gevallen met 12 procent gezakt, wat meer dus dan in de meest andere delen van het land. Ook in de woonzorgcentra zijn er geen opmerkelijke verschillen tussen de landsgedeelten.   

Meest gelezen