Bedrijfswagens moeten groener worden, beslist regering: wat betekent dat? En zijn er wel genoeg laadpalen in ons land?

De federale regering heeft een akkoord bereikt over de vergroening van het woon-werkverkeer, met in het bijzonder de nadruk op de bedrijfswagens. Wat houdt het akkoord in? Kan ons elektriciteitsnet meer laadpalen aan? En zal ik mijn auto wel snel genoeg kunnen opladen?  Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), hoogleraar elektrotechniek Johan Driesen (KUL), en journalisten Michaël Van Droogenbroeck en Luc Pauwels beantwoorden jullie vragen.

We gebruiken hier voor het gemak de term "bedrijfswagens", maar eigenlijk gaat het over salariswagens. Met andere woorden: de personenwagen die een bedrijf als extralegaal voordeel aan zijn werknemer schenkt, in plaats van loon uit te betalen. Niet inbegrepen in het akkoord zijn de bestelwagens van een bedrijf zelf waarmee vracht vervoerd wordt of diensten geleverd worden.

Na een urenlange vergadering zijn de topministers van de federale regering het afgelopen nacht om 1 uur eensgeraakt over een vergroening van de  bedrijfswagens. Kort samengevat: vanaf 2026 moeten emissievrije bedrijfswagens (vooral elektrische auto's) de norm worden in ons land. De bedoeling is om het bedrijfswagenpark in ons land (en later ook het gewone wagenpark) te vergroenen en zo de CO2-uitstoot te verminderen.

Bekijk hier het verslag uit "Het journaal 13u" (en lees verder onder de video):

Videospeler inladen...

1. Wat houdt het akkoord in?

Het akkoord binnen de federale regering berust op 3 pijlers. Ten eerste zullen vanaf 2026 alleen nog emissievrije bedrijfswagens van een fiscaalvriendelijk regime kunnen genieten. In het begin zullen ze 100 procent fiscaal aftrekbaar zijn. Later zal dat afgebouwd worden naar het niveau dat nu geldt voor benzine- en dieselwagens.

Die benzine- en dieselwagens zullen vanaf 2023 op hun beurt elk jaar minder fiscaal aftrekbaar zijn. Zo moet de omslag naar emissievrije bedrijfswagens ingezet worden.

Emissievrij houdt in dat een auto geen CO2 meer mag uitstoten. Dat zullen in de eerste plaats volledig elektrische auto's zijn, maar het zou op termijn bijvoorbeeld ook kunnen gaan over auto's op waterstof (die nu al in beperkte mate rondrijden) of andere technologieën.

Hybride bedrijfswagens (deels brandstof, deels elektriciteit) vallen hier uit de boot. Ook in de overgangsfase vanaf 2023 zullen zij minder fiscaal aftrekbaar worden. Een gemiste kans, vinden onder meer de N-VA en VOKA.

De tweede pijler van het akkoord is het verhogen van het aantal laadpalen in ons land. Daarvoor rekent de regering op burgers en bedrijven, die fiscale voordelen zullen krijgen, maar ook het aantal laadpalen in de publieke ruimte zal verhoogd worden (zie vraag 3).

Ten derde zijn er ook afspraken gemaakt over het vereenvoudigen van het mobiliteitsbudget. Dat budget is een alternatief voor mensen die geen bedrijfswagen krijgen. De vereenvoudiging moet meer mensen ertoe aanzetten om flexibeler om te gaan met het woon-werkverkeer en vaker te kiezen voor milieuvriendelijke alternatieven. "Er zullen onder andere meer vervoersmiddelen toegelaten worden en een aantal wachttijden worden uit het systeem gehaald", zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem in "De ochtend".

Financieel journalist Michaël Van Droogenbroeck geeft meer uitleg in "Laat":

Videospeler inladen...

2. Hoeveel gaat dat kosten?

De hamvraag bij zulke veranderingen is natuurlijk: hoeveel gaat dat kosten? En waar gaat de regering dat geld halen? 

"Er zijn twee aspecten die meespelen. Als mensen tanken, dan brengt dat voor de schatkist accijnzen op. Als je niet meer tankt, valt dat uiteraard voor een stuk weg", zegt Van Droogenbroeck. "We hebben afgesproken om dat van heel nabij op te volgen", zegt minister van Financiën Van Peteghem. "Als het noodzakelijk is, gaan we daar stappen zetten." Maar een concreet plan daarvoor lijkt er nog niet te zijn. "Problematisch", reageert oppositiepartij N-VA.

Beluister het gesprek met minister van Financiën Van Peteghem in "De ochtend":

Een tweede aspect is dat als elektrische wagens 100 procent fiscaal aftrekbaar zullen zijn voor werkgevers, ze die kunnen inbrengen en dat zal gevoeld worden in de vennootschapsbelasting. Net als bij de accijnzen, zullen er dan minder inkomsten zijn voor de staat en zal dat geld elders gezocht moeten worden.

De regering kiest er in het begin voor om een fiscale stimulans te geven aan emissievrije bedrijfswagens. Die zullen vanaf 2026 100 procent fiscaal aftrekbaar zijn. Maar tegen 2031 zal dat terugvallen tot 67,5 procent, legt Van Peteghem uit. "Zo zal het budgettair haalbaar blijven", verzekert hij.

3. Hebben we genoeg infrastructuur voor elektrische wagens?

Elektrische wagens moeten natuurlijk ook opgeladen worden. En daar knelt het schoentje. Op dit ogenblik heeft ons land 8.500 laadpunten. Nederland heeft er bijvoorbeeld al 66.000. Er zal dus een fameuze inhaalbeweging gemaakt moeten worden.

De regering wil daarom burgers en bedrijven stimuleren om laadpalen te installeren. Wie de komende 3 jaar thuis een laadpaal zet, zal dat voor een deel via de belastingen terugbetaald krijgen. In 2022 kan je een fiscaal voordeel krijgen van 45 procent. In 2023 daalt dat naar 30 procent, in 2024 naar 15 procent. Maar niet iedereen heeft een oprit natuurlijk.

Daarom moeten er ook meer laadpalen op de terreinen van bedrijven komen. Bedrijven zullen de kosten voor de installatie van laadpalen kunnen inbrengen. Die laadpalen moeten dan wel "semi-publiek" zijn, wat wil zeggen dat mensen die niet in dat bedrijf werken maar in de buurt wonen ze bijvoorbeeld 's avonds ook kunnen gebruiken, ook als er niemand in het bedrijf aanwezig is.

Maar ook in de publieke ruimte moeten er voldoende laadpalen beschikbaar zijn, benadrukt Van Peteghem. Daar is zeker nog werk aan, beseft de minister. Johan Driesen, hoogleraar elektrotechniek aan de KU Leuven verduidelijkt dat die laadpalen in de publieke ruimte niet zomaar overal zullen worden ingezet. Hij denkt aan bepaalde plaatsen, zoals "laadpleinen" of parkings van supermarkten. 

Financieel journalist Michaël Van Droogenbroeck geeft meer uitleg in "Laat":

Videospeler inladen...

4. Kan ons elektriciteitsnet extra laadpalen aan? En wordt stroom dan duurder?

Volgens energiespecialist Luc Pauwels zullen de elektriciteitsnetten inderdaad versterkt moeten worden. In onderstaande video legt hij uit dat er al problemen zijn opgedoken bij het aansluiten van laadpalen op het elektriciteitsnet en welke gevolgen dit kan hebben voor de stroomfactuur:

Videospeler inladen...

5. Mogen we onze groene stroom via een eigen laadpaal aan de buren verkopen?

Dat zou in de toekomst eventueel kunnen. Energiespecialist Luc Pauwels weet dat daarover overleg wordt gepleegd:

Videospeler inladen...

6. Wat als ik al een bedrijfswagen heb of er dit jaar nog een wil kopen?

Voor wie nu al een bedrijfswagen heeft, verandert er niets. "Het is belangrijk dat we niet inbreken op bestaande contracten", zegt Van Peteghem. "We hebben een kader vastgelegd dat op lange termijn duidelijkheid geeft in verband met de investeringen."

Ook voor wie van plan is om heel binnenkort een bedrijfswagen aan te schaffen, verandert er niets. "Alle wagens die nog gekocht worden voor 1 juli 2023 blijven in het oude systeem. Daarna komt er periode van infasering, waarbij we toch al een stimulans geven om toch te kiezen voor die emissievrije wagen. En vanaf 2026 zullen enkel de emissievrije wagens volledig fiscaal aftrekbaar zijn."

7. Hoeveel bedrijfswagens rijden er eigenlijk rond in ons land?

Voor een goed begrip: het gaat hier dus enkel over de bedrijfswagens (de personenwagens). Niet over de auto die je zelf aankoopt, los van je werkgever.

Op dit moment rijden er bijna 5.900.000 personenwagens rond in ons land. Daarvan zijn 1.250.000 wagens ingeschreven op een ondernemingsnummer. Van die 1,25 miljoen zijn er op dit moment nog maar 29.000 volledig elektrisch. De rest rijdt dus nog volledig of deels op brandstof.

Beluister het gesprek met Johan Driesen, hoogleraar elektrotechniek aan de KU Leuven, in "De ochtend":

BMW

8. Zal ik mijn bedrijfswagen snel genoeg kunnen opladen? En kan mijn batterij lang genoeg mee?

Als je toch beslist om over te schakelen op een elektrische bedrijfswagen, hoef je volgens energiespecialist Luc Pauwels geen schrik te hebben dat het opladen van je batterij te lang zou duren. 

Bekijk in deze video welke technologieën er bestaan om je auto snel op te laden en hoe de capaciteit van batterijen in de toekomst nog uitgebreid kan worden:

Videospeler inladen...

Het volledige gesprek met onze energie-expert Luc Pauwels kan je hier herbekijken. 

Meest gelezen