Copyright © 2018, Maren Winter, licensed via EyeEm Mobile GmbH

Vanaf 2022 verbiedt Brussel laatste dieselvoertuigen zonder roetfilter in lage-emissiezone

Om de luchtverontreiniging te verminderen, zullen vanaf 2022, de laatste dieselvoertuigen gebouwd zonder roetfilter, euronorm 4,  niet langer toegelaten zijn in de in de lage-emissiezone in Brussel. Leefmilieu Brussel lanceert een grote campagne om de burgers te informeren.

Luchtverontreiniging is de oorzaak van hart- en vaatziekten, aandoeningen aan de luchtwegen en vroegtijdige overlijdens. Jaarlijks telt ons land zo'n 9.380 gevallen. Vooral de meest kwetsbaren, ouderen en kinderen, worden hierdoor getroffen. In Brussel wil men die luchtverontreiniging aanpakken en werd de lage-emissiezone geïntroduceerd, waarbij de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan worden verboden. Het blijkt een doeltreffende methode te zijn voor betere luchtkwaliteit. "Zo zijn tussen 2018, wanneer de lage-emissiezone werd ingevoerd, en 2019 de jaarlijkse concentraties stikstofdioxide (NO2) in het Gewest met gemiddeld 10% gedaald." zegt Leefmilieu Brussel. "Ook de zwarte koolstofconcentraties vertonen een dalende trend op het hele grondgebied."

Het gaat om de laatste generatie dieselvoertuigen zonder roetfilter, die aanzienlijke hoeveelheden fijn stof uitstoten

Leefmilieu Brussel

Maar het kan nog beter en dus gaat het Brussels Gewest vanaf 1 januari 2022 nog een stapje verder. "Vanaf dan gaat de LEZ (lage-emissiezone) een nieuwe fase in", klinkt het bij Leefmilieu Brussel. "Personenwagens, bestelwagens, bussen en minibusjes met euronorm 4 zullen vanaf dat moment niet meer welkom zijn in het Gewest. Het gaat hier om de laatste generatie dieselvoertuigen die niet over een roetfilter moeten beschikken. Deze voertuigen vervuilen dus meer dan andere, zij stoten aanzienlijke hoeveelheden fijn stof uit."

Campagne

Om de automobilisten te informeren, lanceert Leefmilieu Brussel nu een grote campagne. "Gezondere lucht is zoals auto's, die delen we", zo klinkt een van de slogans die gedurende drie weken via verschillende kanalen wordt verspreid (digitale schermen in de stad, borden langs de E40, radiospots, sociale media). "De campagne legt de nadruk op het verband tussen de luchtkwaliteit en gezondheid", zegt Leefmilieu Brussel. "Maar ook op de alternatieven die er zijn voor de auto, zoals het openbaar vervoer, autodelen, taxi's en (bak)-fietsen."

Zoals bij eerdere aanscherpingen zal er een overgangsperiode van drie maanden zijn. Pas vanaf 1 april 2022 krijgen bestuurders die in overtreding zijn een boete van 350 euro. Meer informatie kan je vinden op de website van LEZ Brussel

Leefmilieu Brussel

Meest gelezen