Belgische elektriciteitsfactuur blijft hoog uitvallen in vergelijking met buurlanden, voor gas betalen we weinig

Belgische gezinnen betalen in vergelijking met onze buurlanden een hoge elektriciteitsfactuur. Dat blijkt nog maar eens uit een vergelijkende studie die PWC heeft uitgevoerd op vraag van de verschillende energieregulatoren in ons land. Voor aardgas scoort ons land wel een stuk beter.

Een Belgisch gezin met een verbruik van 3.500 kWh - het jaarlijkse verbruik van een gemiddeld huishouden - moest in januari 2021 234 euro betalen per MWh. In Frankrijk bedraagt de kostprijs 202 euro, in het Verenigd Koninkrijk 181 euro en in Nederland 171 euro. In Duitsland schommelt de elektriciteitsprijs, afhankelijk van de distributienetbeheerder, tussen de 306 en 349 euro.

Ondanks een lichte daling van de elektriciteitsprijs ten opzichte van 2020 betaalt de Belg dus nog altijd relatief veel voor zijn elektriciteit in vergelijking met onze buurlanden. Enkel de Duitse gezinnen betalen meer.

Volgens het rapport zijn vooral de hoge openbaredienstverplichtingen, toeslagen en heffingen verantwoordelijk voor de hoge elektriciteitsfactuur. En ten opzichte van vorig jaar zijn hierbij vooral de federale toeslagen gestegen. Via de openbaredienstverplichtingen betalen we mee voor onder meer de openbare straatverlichting, de groenestroomcertificaten, energielevering aan klanten met het sociaal tarief en renovatiepremies.

Aardgas

Voor aardgas ligt de situatie helemaal anders. Daar betalen Belgische gezinnen relatief weinig ten opzichte van onze buurlanden. Globaal genomen, ligt de kostprijs voor een gezin met een verbruik van 23.260 kWh op 48 euro/MWh in ons land. Een Vlaams gezin betaalt 42 euro, tegenover 47 euro in Brussel en 55 euro in Wallonië. Enkel in het Verenigd Koninkrijk is aardgas met 38 euro nog goedkoper.

Sociale tarieven

Het rapport heeft ook de betaalbaarheid van de energiefactuur voor meer kwetsbare gezinnen bestudeerd. Zowel voor elektriciteit als aardgas blijkt dat kwetsbare gezinnen in België vaak een kleiner deel van hun inkomen aan de energiefactuur besteden dan in de ons omringende landen. Dit komt onder meer door de aanzienlijke prijsverlagingen waarvan beschermde klanten genieten via de sociale tarieven.

Meest gelezen