Kamercommissie Binnenlandse Zaken keurt nieuwe pandemiewet goed

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft meerderheid tegen minderheid het wetsontwerp goedgekeurd dat de nieuwe pandemiewet invoert. Elf commissieleden stemden voor, zes tegen. Donderdag moet de nieuwe wet nog definitief goedgekeurd worden in de plenaire vergadering van de Kamer.

De nieuwe pandemiewet moet de huidige coronamaatregelen juridisch beter onderbouwen en zal ook kunnen worden gebruikt bij andere eventuele pandemieën in de toekomst. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft er maandenlang aan gesleuteld. 

De huidige coronamaatregelen worden nog gebaseerd op de wet civiele veiligheid van 2007. Die wet is eigenlijk opgesteld om snel en efficiënt te kunnen ingrijpen bij rampsituaties als grote ontploffingen of branden, maar is niet op maat van een pandemie geschreven die nu al meer dan een jaar duurt.

Daardoor konden een aantal vrijheidsbeperkende maatregelen voor de rechter worden betwist, wat ook enkele keren min of meer is gelukt.

De pandemiewet is meer op maat van de huidige toestand geschreven en maakt meer democratische controle mogelijk: het parlement en het Grondwettelijk Hof kunnen onder meer nagaan of de burgerrechten en de strijd tegen de pandemie binnen die nieuwe wet voldoende in evenwicht zijn.

De nieuwe wet is pas definitief als ze door de voltallige Kamer is goedgekeurd. Dat gebeurt normaal gezien volgende donderdag. Daar kan de oppositie nog wat roet in het eten strooien: als ze 50 Kamerleden kan mobiliseren, kan ze de tekst nog naar de Raad van State sturen, waardoor de nieuwe wet nog een week vertraging kan oplopen. Ook vanmiddag heeft de oppositie, met de N-VA op kop, tevergeefs geprobeerd om het debat te rekken.

Meest gelezen