(c) Copyright 2021, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

47 procent meer dossiers rond seksuele uitbuiting van kinderen door coronacrisis

De coronacrisis heeft een explosieve stijging veroorzaakt van 47 procent in het aantal dossiers rond seksuele uitbuiting van kinderen. Dat staat te lezen in het jaarverslag van Child Focus. In 2020 behandelden zij maar liefst 2.205 nieuwe dossiers, ten opzichte van 1.501 dossiers in 2019. Volgens Child Focus liggen de coronamaatregelen aan de basis van deze cijfers. 

Corona houdt mensen thuis en computer- of smartphoneschermen waren nog nooit zo alomtegenwoordig. Child Focus kwam tot de conclusie dat die extra schermtijd jongeren kwetsbaar maakt. In hun jaarverslag benadrukken ze de opmerkelijke stijging van het aantal dossiers waarin er sprake was van de aantasting van de seksuele integriteit van minderjarigen. In 2020 behandelden zij maar liefst 2.205 nieuwe dossiers rond online seksuele uitbuiting van kinderen. Dat is een stijging van 47 procent ten opzichte van het jaar 2019. Grote schuldige volgens hen: de coronamaatregelen.

"Er is nog geen onderzoek gebeurd naar een rechtstreeks verband tussen de coronamaatregelen en de stijgende cijfers maar ze lopen duidelijk parallel," zegt Stephan Smits, woordvoerder van Child Focus. "We zagen vanaf die eerste lockdown echt een explosieve stijging van het aantal dossiers. Kinderen en jongeren waren vorig jaar veel meer online, zowel voor school als voor hun vrije tijd. Daardoor waren ze ook meer blootgesteld aan de risico's van het internet en de sociale media." 

Topje van de ijsberg

Concreet behandelde Child Focus dossiers rond problematische sexting, afpersing met intieme beelden of grooming, waarbij een volwassene een kind of jongere benadert en manipuleert met het oog op seksueel contact. In alle drie de categorieën tekende Child Focus een duidelijk merkbare stijging op in het jaar 2020. "Tijdens de twee periodes van lockdown zagen we zelfs een explosieve toename in de cijfers, met onder andere een verdrievoudiging van gevallen van grooming die ons gemeld werden."

Daarnaast werden vorig jaar ook opvallend meer seksuele misbruikbeelden van kinderen gerapporteerd. Via het meldpunt stopchildporno.be ontving Child Focus 2.056 meldingen. Dat is 45 procent meer dan in 2019. Al vermoedt Child Focus dat deze cijfers nog maar het topje van de ijsberg zijn, aangezien illegaal beeldmateriaal niet eenvoudig op te sporen is. Bovendien circuleren voortaan niet alleen beelden van "echte" kinderen van vlees en bloed, maar ook virtueel geproduceerd materiaal dat steeds realistischer wordt. 

We mogen nooit vergeten dat achter elk van zulke beelden een kind schuilt dat misbruikt werd

Stephan Smits, woordvoerder Child Focus

"Ook de mensen die op zoek zijn naar dergelijk materiaal, dus de daders, zaten vorig jaar meer online. Daarnaast was er ook een groter aanbod, meer nieuw materiaal. We mogen nooit vergeten dat achter elk van zulke beelden een kind schuilt dat misbruikt werd," benadrukt woordvoerder Stephan Smits.

Ook positieve gevolgen door corona?

In andere domeinen lijken de coronamaatregelen dan weer een positief effect te hebben gehad. Zo merkte Child Focus een forse daling in het aantal internationale kinderontvoeringen (van 216 dossiers in 2019 naar 155 in 2020). Wellicht zijn deze cijfers te verklaren door de reisbeperkingen die vorig jaar van kracht waren. Daarnaast behandelde Child Focus 11 procent minder dossiers rond kinderen en jongeren die wegliepen van huis. Dat klinkt als goed nieuws, maar dat is het niet echt. 

"Wanneer een kind wegloopt is dat vaak een vorm van ontlading of een poging om een probleem op te lossen dat zich thuis afspeelt," legt Smits uit. "Tijdens de lockdowns zaten die jongeren thuis vast en wisten ze niet waar ze naartoe konden. Ze konden niet weglopen naar bijvoorbeeld vrienden of een andere plek. Zodra dat wel weer kon, na de lockdowns, zagen we het aantal weglopers gewoon opnieuw stijgen."

Meest gelezen