Akkoord over vergroening woon-werkverkeer: vanaf 2026 moeten emissievrije bedrijfswagens de norm worden

De federale regering heeft een akkoord bereikt over de principes om het bedrijfswagenpark te vergroenen. Vanaf 2026 moeten emissievrije bedrijfswagens de norm worden. Er komen ook meer stimulansen om laadpunten te zetten, en het mobiliteitsbudget wordt vereenvoudigd.

Vanaf 2026 zullen enkel nog emissievrije bedrijfswagens - zoals volledig elektrische wagens - kunnen genieten van een fiscaalvriendelijk regime. In eerste instantie zullen ze 100 procent fiscaal aftrekbaar zijn, maar dat wordt later afgebouwd tot het niveau dat nu geldt voor benzine- en dieselwagens. 

Bekijk hier het verslag uit "Het journaal 13u" (en lees verder onder de video):

Videospeler inladen...

Voor wagens op fossiele brandstoffen is een traject afgesproken waardoor vanaf 2023 de fiscale aftrek jaar na jaar vermindert.

Een tweede pijler van het plan moet ervoor zorgen dat er meer laadinfrastructuur komt voor elektrische wagens. Zo komt er een fiscale stimulans voor wie thuis een laadpunt installeert en kunnen bedrijven de kosten inbrengen voor de installatie van laadpunten - op voorwaarde dat die ook semi-publiek toegankelijk zijn. 

Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over een vereenvoudiging van het mobiliteitsbudget - belangrijk voor mensen die geen bedrijfswagen aangeboden krijgen. Dat moet meer mensen ertoe aanzetten om flexibeler om te gaan met het woon-werkverkeer en vaker te kiezen voor milieuvriendelijke alternatieven.

Bestaande contracten blijven ongewijzigd

Er zal niet aan de bestaande contracten worden geraakt, zegt de woordvoerder van premier Alexander De Croo (Open VLD). De regering wil een "duidelijk en stabiel kader" creëren zodat bedrijven en werknemers met kennis van zaken aankoop- en investeringsbeslissingen kunnen nemen.

De Vivaldi-coalitie legde in het regeerakkoord al vast dat alle nieuwe bedrijfswagens in 2026 groen moeten zijn. Van Peteghem legde in april een voorstel op tafel. De belangrijkste ministers bogen zich eerder al over die details, maar raakten het toen nog niet eens. Naar verluidt waren de linkse regeringspartijen beducht voor de financiële impact van de maatregelen en met de volledige fiscale aftrekbaarheid voor elektrische bedrijfswagens. Dat laatste aspect zou ertoe leiden dat bedrijfswagens nog interessanter worden, wat het fileleed alleen maar in de hand zou werken. 

"We hebben onze tijd nodig gehad, er zijn verschillende vergaderingen van het kernkabinet geweest om de standpunten naar elkaar toe te brengen, maar ik denk dat dit opnieuw duidelijk maakt dat deze regering beslissingen wil nemen. Dit is een heel belangrijke hervorming met een grote impact op ons leefmilieu, op ons klimaat", zegt Van Peteghem in "De ochtend".

Beluister het gesprek met minister van Financiën Van Peteghem in "De ochtend":

Bond Beter Leefmilieu: "Grote stap"

Milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu is alvast heel tevreden met de beslissing. "België is het eerste land in Europa dat een elektrificatie van bedrijfswagens, inclusief plug-in hybride-wagens, invoert", klinkt het bij Laurien Spruyt, expert mobiliteit en klimaat bij de organisatie. 

"Het is een grote stap vooruit in het halen van de klimaatdoelstellingen en het zorgt ervoor dat er meer betaalbare elektrische voertuigen voor iedereen op de markt komen. De vloot bedrijfswagens vernieuwt namelijk heel snel. Om de zoveel jaar komen die "oude" wagens dan op de tweedehandsmarkt terecht."

Bond Beter Leefmilieu hoopt wel dat het stelsel van bedrijfswagens in de toekomst in zijn geheel uitgefaseerd zal worden. "Het is een feit dat bedrijfswagens nog heel veel milieuproblemen met zich mee brengen, ookal zijn ze elektrisch", klinkt het bij Spruyt. "Een logische volgende stap is dat het hele stelsel onder de loep wordt genomen."

N-VA: "Veel kanttekeningen"

Oppositiepartij N-VA vindt het goed dat de regering met een ambitieus plan komt om het wagenpark te vergroenen, maar stelt anderzijds toch veel kanttekeningen. Zo vindt de N-VA de fiscale stimulans "heel beperkt". "Er wordt vooral met de stok gewerkt, in plaats van met de wortel", zegt Kamerlid Joy Donné in "De ochtend".

Donné verwijst daarmee naar de brandstofwagens die vanaf 2023 fiscaal minder aftrekbaar zullen zijn. Dat zal ook gelden voor hybride bedrijfswagens. "Dat is een gemiste kans." Daarnaast blijven elektrische wagens nog altijd heel duur, waardoor mensen met een kleine bedrijfswagen niet zullen kunnen overschakelen op een elektrische bedrijfswagen, meent Donné.

Groen-Kamerlid Dieter Van Besien is het daar niet mee eens. "De sector zegt ons zelf dat het kantelpunt in 2025 zal liggen." Hoogleraar elektrotechniek Johan Driesen (KU Leuven) beaamt dat. De aankoopprijs van een elektrische wagen zou tegen 2025 hetzelfde zijn als die van een klassieke wagen. "Elektrisch rijden zou in totaal al voor 2025 goedkoper kunnen zijn dan met brandstof rijden", zegt hij in "De ochtend".

De N-VA vindt het tot slot "problematisch" dat de regering geen plan heeft om de gemiste accijnzen op brandstof op te vangen. Volgens Van Besien zal dat aangepakt worden bij de algemene hervorming van de belastigen, die er later nog aankomt. Groen zal er dan overigens voor pleiten om het systeem van de bedrijfswagens zoveel mogelijk te laten uitdoven, of ze nu emissievrij zijn of niet. Op die manier kunnen ook de files en de sociale ongelijkheid die het systeem creëert, aangepakt worden, zegt Groen. Ook Vooruit denkt daar zo over. Of de andere regeringspartijen daarin zullen meegaan, valt af te wachten.

Beluister het debat tussen Groen en N-VA over de bedrijfswagens in "De ochtend":

"Voor ons is dit een eerste stap", reageert vicepremier Petra De Sutter (Groen) in "Terzake". Ze benadrukt dat het partijstandpunt van Groen in verband met de salariswagens niet is veranderd. "We zijn tevreden met die eerste stap die we nu al kunnen zetten in een coalitie met verschillende politieke families die daarover heel verschillende ideeën over hebben ."

"We gaan de bedrijfswagens niet afschaffen, maar we gaan ze op zijn minst vergroenen, in een systeem dat budgetneutraal is", aldus De Sutter.  

De plannen van de regering gewikt en gewogen. "Terzake" sprak met Cathy Macharis (mobiliteitsexperte VUB) en Stef Proost (transporteconoom KU Leuven). Bekijk hier de reportage:

Videospeler inladen...

Meest gelezen