Bekijk hier de interactieve video over pandemie

De interactieve videoles over pandemieën is bestemd voor leerlingen van het middelbaar onderwijs. Zij kunnen deze individueel en op een moment naar keuze volgen. VRT NWS-journalist Fatma Taspinar legt in deze les uit waarom de kans op een pandemie nu groter is dan 30 jaar geleden, wat de wetenschap is achter een pandemie en hoe we een wereldwijde ziekte-uitbraak kunnen aanpakken.

Deze interactieve video is het individuele leertraject van de EDUbox Pandemie: Een uitdaging voor mens en wetenschap

De interactieve video liever in groot scherm bekijken? Klik dan op deze link en start de video in een apart tabblad.

Waarover gaat deze EDUbox?

In deze video treedt VRT NWS-journalist Fatma Taspinar uitzonderlijk op als leerkracht van dienst. Doorheen de video laat ze de jongeren eerst en vooral nadenken over hoe zij zelf de coronacrisis hebben beleefd. Vanuit die ervaringen ontdekken ze wat een pandemie precies is en welke factoren de kans op een nieuwe pandemie vergroten. Ze komen ook te weten wat het belang van wetenschappelijk onderzoek is in het beter begrijpen en bestrijden van ziektes. 

Vervolgens krijgen de leerlingen meer inzicht in de wetenschap achter een pandemie. Hoe word je eigenlijk ziek? Waarom kan de ene ziekte uitgroeien tot een pandemie en de andere helemaal niet? En hoe pak je zo'n situatie dan best aan?

Deze bouwstenen kunnen de leerlingen dan gebruiken in het laatste deel. Daarin gaan ze zelf aan de slag met een speciaal voor deze EDUbox ontwikkelde simulator. Slagen zij erin om elke ziekte-uitbraak in een (fictieve) populatie plat te slaan door de juiste maatregelen te nemen? Of raken ze de controle helemaal kwijt? In de simulator wordt duidelijk waarom een pandemie een uitdaging is voor mens én wetenschap, en dat enkel een multidisciplinaire aanpak een oplossing kan bieden.

De video kan individueel gevolgd worden en bestaat uit stukjes theorie, video’s, interactieve quizvragen en simulatieoefeningen. De leerling volgt zijn eigen tempo, beantwoordt vragen en zoekt dingen online op. 

Voor wie?

Dit lesmateriaal is geschikt voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. Het is een ideale vorm om nieuwe leerstof aan te bieden bij afstandsonderwijs, maar kan ook in de klas worden ingezet. Deze interactieve videoles is gelinkt aan eindtermen en leerplandoelen en sluit aan bij een aantal sleutelcompetenties

De handleiding voor leerkrachten van de EDUbox Pandemie kan je terugvinden op de Medium-pagina van EDUbox.

Partners

Deze EDUbox en interactieve videoles zijn tot stand gekomen door een samenwerking van VRT NWS met imecBrightlab, het Instituut voor Tropische Geneeskunde, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en Health House.

Meest gelezen