© François Dvorak

20.000 mensen tekenen petitie tegen plan Vlaamse regering om verzet tegen milieuvergunningen te bemoeilijken

Al meer dan 20.000 mensen hebben een petitie getekend tegen het plan van de Vlaamse regering om verzet tegen milieuvergunningen te bemoeilijken. Burgers zouden voortaan moeten aantonen dat ze een persoonlijk belang hebben in de zaak én moeten al aan het begin van de procedure hun verzet kenbaar maken. Verschillende milieubewegingen, waaronder Greenpeace en Natuurpunt, hebben zich achter de petitie geschaard. Morgen wordt er in het Vlaams Parlement over de kwestie gestemd.

Begin maart al keurde de Vlaamse regering een ontwerpdecreet goed van bevoegde minister Zuhal Demir (N-VA). De bedoeling was om de regels rond het aanvechten van milieuvergunningen aan te scherpen. Alleen iemand die rechtstreeks schade ondervindt, zou zich nog kunnen verzetten tegen een vergunning. Bovendien zou het ook verplicht worden om al bij het begin van de procedure je verzet kenbaar te maken en alle juridische argumenten op tafel te leggen.

Die plannen  vielen niet in goede aarde bij milieuorganisaties. "De toegang tot de rechtbank voor burgers wordt hiermee beperkt," benadrukt Joeri Thijs van Greenpeace. "Het wordt burgers bijna onmogelijk gemaakt om nog naar de rechtbank te stappen als een bepaalde economische ontwikkeling zijn of haar eigen belang niet schaadt. Vaak is het net het algemeen belang, onze natuur en ons leefmilieu, dat schade dreigt op te lopen."

Wij rekenen op onze Vlaamse volksvertegenwoordigers om de stem van het volk niet het zwijgen op te leggen

Joeri Thijs, Greenpeace

Twee weken geleden werd een petitie gestart tegen de plannen van de Vlaamse regering. Meer dan 20 milieuorganisaties, waaronder Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt, hebben zich erachter geschaard. Momenteel staat de teller al op meer dan 20.000 handtekeningen. Vanmorgen protesteerden milieu-activisten ook aan de gebouwen van het Vlaamse Parlement.

Morgen stemmen stemmen de Vlaamse Parlementsleden over de kwestie. De milieubewegingen hopen een goedkeuring te kunnen voorkomen. "Wij hopen dat ook parlementsleden uit de meerderheid durven ingaan tegen het voorstel van de regering," zegt Joeri Thijs van Greenpeace. "Wij rekenen dus op het gezond verstand van de parlementsleden." Of die hoop ook realistisch is, valt te betwijfelen. De regeringspartijen keurden het voorstel al goed in de bevoegde commissie van het parlement. 

(Lees verder onder de afbeelding)

Milieu-activisten protesteren tegen plannen van de Vlaamse regering aan gebouwen van Vlaams Parlement       © François Dvorak

Naar het Grondwettelijk Hof

Als het morgen tot een goedkeuring komt, zal de milieubeweging verdere stappen ondernemen. "Wij zullen dan naar het Grondwettelijk Hof stappen," klinkt het bij Greenpeace. "Daar zullen we aantonen wat kristalhelder is, namelijk dat dit voorstel indruist tegen internationale verklaringen. Die beschermen het recht van de burger om zich te verzetten tegen ontwikkelingen die de natuur, ons leefmileu en ons algemeen belang schaden."

De vorige Vlaamse regering probeerde eerder al om de procedureslagen rond milieuvergunningen aan banden te leggen, maar botste toen op een afkeuring door het Grondwettelijk Hof. 

Demir: "Fake news"

Volgens minister Demir is de petitie onterecht en wordt er heel wat "fake news" verspreid over de decreetwijziging om de beroepsprocedures aan te passen. "Wees gerust, mocht alles wat ik de voorbije dagen las effectief in ons decreet vervat zitten, ik zou het persoonlijk intrekken", zei ze in een reactie aan VRT NWS. "De realiteit is anders." 

Demir benadrukt dat mensen die gevolg ondervinden van projecten nog steeds in beroep kunnen gaan. Daarnaast kunnen verenigen die zich inzetten voor milieubescherming ook nog steeds in beroep gaan tegen projecten "in naam van het algemeen belang". Dat iemand een "belang" moet hebben om beroep aan te tekenen is daarbij niet nieuw, klinkt het. 

"Dat is al jaren zo in Vlaanderen. Iemand die in Genk woont kan geen ontvankelijk beroep instellen tegen een vergunning voor een stadion in Brugge. Daar is niets nieuws aan."

Meest gelezen