Het "Blaa Ettekes Fonds" zamelde meer dan 16.000 euro in.
Radio 2

Steunfonds opgericht voor carnavalisten in Halle

Verschillende carnavalisten en carnavalsgroepen uit Halle hebben samen het "Blaa Ettekes Fonds" (of "Blauwe Hartjesfonds") opgericht. Via allerlei geldinzamelingen kon het fonds ruim 16.000 euro bij elkaar brengen. Dat geld wordt nu verdeeld onder de verschillende carnavalsgroepen om hen een financieel duwtje in de rug te geven na twee edities zonder carnaval.

Begin 2020 kwam carnavalist Ronny Guillaume (in Halle kennen ze hem beter als "Ronny de facteur") op het idee om blauwe hartjes te maken en te verkopen voor het goede doel. "Ons carnavalsfeest was door corona net afgelast. Online stuurden we al blauwe hartjes om elkaar te steunen. En plots dacht ik: "Waarom maak ik geen échte blauwe hartjes die je kan dragen als carnavalsmedaille?" Ik sneed ze zelf uit laminaat, schilderde ze en mijn vrouw zorgde voor de lintjes. Ik wilde er 500 maken en ze verkopen aan 5 euro per stuk. Uiteindelijk zijn het er 1700 geworden", lacht Ronny.

Geld uitdelen

Het intiatief van Ronny kreeg ook bijval van verschillende andere carnavalisten. De Gilles en Pierrots van groot-Halle organiseerden een grote eetkermis en brachten zo mee geld in het laatje. Zo werd het "Blaa Ettekes Fonds" geboren. "We gaan nu al de helft van het geld dat we hebben ingezameld verdelen", vertelt mede-initiatiefnemer Ben Van Horebeke. "We doen volgens drie categorieën: de chaarbouwers (groepen die praalwagens voor de carnavalstoet maken n.v.d.r.), de sympathisanten en vriendenkringen en een aantal individuele carnavalisten. De rest houden we achter de hand voor groepen die op termijn financiële problemen krijgen."

Meest gelezen