Katholiek Onderwijs dient verzoekschrift in bij Grondwettelijk Hof tegen eindtermen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is een procedure gestart bij het Grondwettelijk Hof om de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad in het secundair onderwijs te laten schorsen en vernietigen. Ruim 100 katholieke schoolbesturen hebben zich aangesloten bij de procedure, en ook de oudervereniging van het vrij onderwijs doet mee. De nieuwe eindtermen moeten normaal begin volgend schooljaar ingaan.

In februari besliste de katholieke onderwijskoepel al om naar het Grondwettelijk Hof te stappen om de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs te laten vernietigen. Die zullen op 1 september in werking treden.

De koepel kon echter pas formeel een verzoekschrift indienen zodra de nieuwe eindtermen waren opgenomen in het Belgisch Staatsblad. Dat is nog steeds niet gebeurd, aangezien de tekst nog niet vertaald is naar het Frans. De publicatie van het decreet wordt pas in juni verwacht. 

Maar de koepel ontdekte een precedent uit 2013 waardoor niet langer op de publicatie hoeft gewacht te worden. Directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Lieven Boeve, zegt het jammer te vinden "juridische spitstechnologie te moeten gebruiken om onze grondwettelijke rechten te laten gelden". 

"De eindtermen lagen voor de zomer van 2020 al grotendeels vast en gezien het dringende karakter kon men toen al met de vertaling starten", verklaart hij nog. De topman benadrukt nog dat het belangrijk is dat de scholen zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over de eindtermen.

   De eindtermen zijn het minimum van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Aan de nieuwe, aangescherpte eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs wordt al ruim twee jaar gewerkt, in samenspraak met onder meer de koepels en onderwijsexperts. Volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn de eindtermen "zo overladen, dat scholen en leraren in hun vrijheid worden beknot".

Het Grondwettelijk Hof zal in eerste instantie bepalen of de vraag om de eindtermen te schorsen terecht is. Als dat zo is, wordt het decreet on hold gezet en krijgt het Hof drie maanden de tijd om een uitspraak te doen. Het kan beslissen om het decreet volledig of deels te vernietigen.

Meest gelezen