Radio 2

Provincie Oost-Vlaanderen investeert ruim 800.000 euro in natuurgebied Scheldevallei

De provincie Oost-Vlaanderen investeert 833.600 euro voor net geen 25 hectare natuurgebied in de Scheldevallei in Gavere, Zwalm en Kruisem. “De groenzone zal ecologisch, recreatief en educatief een grote meerwaarde zijn”, zegt gedeputeerde Riet Gillis (Groen).

24 hectare, 80 are en 79 centiare groot is de nieuwe provinciale groenzone die aansluit bij de Kaaihoeve in Zwalm. Ze bestaat uit 51 percelen met een moerasbos, natte meersen, weilanden en een laagstamboomgaard. “Het is uniek om zo’n grote oppervlakte in een klap te kunnen verwerven”, zegt Gillis. “We wilden tegen 2024 10 procent meer provinciale natuur. Met deze aankoop zetten we een belangrijke stap.” De aankoop is een absolute meerwaarde voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in de vallei van de Bovenschelde.

Klimaatopwarming

De provincie heeft met de grond drie doelen. Sommige percelen komen in aanmerking voor vernatting. “Natte natuur is waardevol in de strijd tegen de klimaatopwarming. Zo wordt  CO₂ opgeslagen”, duidt Gillis. “Op die manier ontstaat een klimaatbuffer tegen het teveel aan  CO₂, een broeikasgas dat mee zorgt voor de klimaatopwarming.” In de regio zal je dan vochtige gras– en hooilanden, moerassen en kreken, knotwilgen en bomenrijen kunnen spotten.

Natte natuur is bijzonder waardevol in de strijd tegen de klimaatopwarming. Je kan zo  CO₂ opslaan en de droogte bestrijden.

Gedeputeerde Riet Gillis

Meer recreatie en educatie

Dankzij gericht natuurbeheer zal ook de biodiversiteit uitbreiden. Op die manier wil de provincie verdwenen of zeldzame soorten laten terugkeren, denk maar aan otters, bevers en speciale vlinders. Tot slot krijgen het provinciaal natuureducatief centrum De Kaaihoeve en de Kaaimeersen een centrale rol in de groenzone. “Het is een natuurplek van 12 hectare waar scholen op leeruitstap komen en recreanten met de fiets of te voet watervogels komen spotten. Het bestaande gebied verdrievoudigt, zodat we op vlak van natuureducatie en recreatie heel wat meer te bieden.”

kasto80

Meest gelezen