Vlaams Parlement keurt hervorming vergunningsbetwistingen goed: vergunning aanvechten wordt moeilijker

Het Vlaams Parlement heeft het ontwerpdecreet goedgekeurd dat het beroep tegen een omgevingsvergunning hervormt. Wie een vergunning voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen wil aanvechten, zal voortaan een eigenbelang moeten kunnen aantonen. Nu wordt een klacht niet automatisch afgekeurd als de indiener geen eigen betrokkenheid kan aantonen. In een aantal gevallen heeft dat tot een lange procedureslag geleid. Milieuverenigingen zijn niet gelukkig met de nieuwe regelgeving. 

Onder meer Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Greenpeace en Youth for Climate vrezen dat een groot deel van hun protest tegen aantasting van de natuur met deze hervorming monddood zal worden gemaakt. Ze verzamelden in twee weken tijd 20.000 handtekeningen tegen het decreet. 

De tekst is volgens hen in strijd met internationale afspraken en het grondwettelijk recht op de bescherming van een gezonde leefomgeving. Bij een protestactie aan het parlement werden foto's getoond van natuur in Vlaanderen die in het verleden via burgerprotest en juridische actie gered werd.

Mieke Schauvliege (Groen) vertolkte hun stem in het Vlaams Parlement. Volgens haar wil de regering de procedure niet korter maken - zoals ze zelf zegt - maar vooral drempels opwerpen om naar een rechter te stappen. "Als er beroep wordt aangetekend tegen een vergunning, wordt dat in 65 procent van de gevallen gevolgd door de rechter", aldus Schauvliege.

Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is de decreetswijziging niet gericht tegen particulieren en verenigingen. Wie bijvoorbeeld volgens haar wel in het vizier komen, zijn bedrijven die beroep aantekenen tegen vergunningen voor windmolens. "Vaak is het de concurrent die nu in beroep gaat tegen een windmolenpark op basis van wetgeving die eigenlijk niet voor hem dient", aldus Demir.

Aan individuen, actiegroepen en verenigingen wordt nu volgens haar vooral het signaal gegeven om zich zo vroeg mogelijk in het traject te laten horen, bijvoorbeeld bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Bond Beter Leefmilieu stapt naar Grondwettelijk Hof

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) trekt naar het Grondwettelijk Hof om het Vlaams ontwerpdecreet tegen te houden. Volgens de milieubeweging dreigt een openbaar onderzoek een discussie tussen advocaten te worden, in plaats van een publiek debat over de grond van de zaak. 

"In een tijd dat politici de mond vol hebben over draagvlak, en de kloof tussen burger en beleid willen verkleinen, is dat onuitlegbaar", aldus de BBL.

Meest gelezen